Familieliv

Vekslende selvstendighet

  • Posted on: 25 January 2016
  • By: Thomas Haugen

Selvstendighet er helt klart noe som endrer seg i løpet av et øyeblikk. Det er så avhengig av situasjonen jeg befinner meg i og sammenhengen jeg er der i. Etter så mange år som svaksynt og blind føler jeg at jeg mestrer hverdagen og at mitt synstap stort sett er mindre i fokus enn andre hverdagslige utfordringer. De er det jo av og til nok av som familiefar og yrkesaktiv.