Utdanning

Utdanning og arbeidsliv, barrierer og muligheter.

  • Posted on: 5 September 2014
  • By: Thomas Haugen

Tidligere måtte synshemmede ta alle fag på skolen, på lik linje med andre elever.
I dag kan de få fritak for deler av fag som engelsk og matematikk, noe som gjør at
de kan gå ut av videregående med ufullstendig utdanning.
Forsker Thale Andersen ved Sintef har gjennomført en undersøkelse blant synshemmede
for å finne ut av hva som hemmer og fremmer dem i å komme ut i arbeid.
Nærmere 1000 synshemmede personer har deltatt i undersøkelsen, som er en del av et
større prosjekt som blir kalt
Med jobb i sikte”.