Regelverk

Grunnloven som lydbok.

  • Posted on: 4 July 2014
  • By: Thomas Haugen

Da advokat Eivind Knudsen i 2007 førte sin aller første rettssak i hjembyen Horten
var det flere enn hans opponent, advokat Helge Hjetland, som ble imponert.
Siden har Knudsen som landets eneste blinde
advokat med bevilling flyttet grenser, dommer og lovforståelse i rundt femti rettssaker
i Norge.
Nå har du også hjulpet likesinnende med Grunnloven lest inn som lydbok, Knudsen?
Ja, det stemmer det. I anledning Grunnlovens 200-årsjubileum syntes vi det var fint

Opplever du fortau fyllt med skilt og reklame? Se om de er lovlig plassert.

  • Posted on: 4 July 2014
  • By: Thomas Haugen

På bakgrunn av at det den senere tiden har kommet stadig flere nye frittstående reklameinnretninger
rundt om i kommunen, gjennomfører byggesaksavdelingen i Larvik kommune sommeren/høsten
2014 tilsyn av dette.
Nedenfor kan du lese om regelverket som gjelder for frittstående reklame.
Dersom dere har utplassert skilt/reklame i strid med bestemmelsen og uten tillatelse,
bes om at dette rettes – enten ved at det sendes inn søknad om godkjenning eller
ved at reklamen/skiltet fjernes. Dersom skilt/reklame verken omsøkes eller fjernes,