Skjeling

Vet du om du, eller dine barn, skjeler? Det kan være lurt å sjekke...

  • Posted on: 25 June 2014
  • By: Thomas Haugen

Fem av hundre romsdalinger skjeler – mange uten å vite det sjøl.
Har du mye hodepine ved lesing og dataarbeid, legger du hodet ofte på skakke, kniper
du ofte ett øye igjen, ser du dobbelt? Alt kan være tegn på skjeling. Mange sliter
med diffuse helseproblemer som kan ha sin årsak i skjeling.
Ortoptist. Men det er hjelp å få: Øyelapp-behandling, briller eller operative inngrep.
Helseforetakets eneste ortoptist, Anke Steinbacher ved øyeavdelinga Molde sjukehus,
har i 12 år arbeidet med å undersøke, diagnostisere og behandle skjeling,