Skole

Ny teknologi kan gjøre hverdagen enklere for barn og ungdom

  • Posted on: 4 November 2015
  • By: Thomas Haugen

Tidligere var hjelpemidlene for svaksynte i klasserom en stasjonær pult med mye og komplisert utstyr. Eleven ble gjerne sittende i et hjørne adskilt fra de andre i klassen, ifølge rådgiver Silje Benonisen i Statped, som jobber med IKT og svaksynte.

– Vi erfarte at hjelpemidlene ikke alltid fungerte i praksis og ofte ble stående ubrukt. Enten fordi eleven ikke visste hvordan hjelpemidlene fungerte eller fordi eleven ikke ville skille seg ut fra de andre, sier Benonisen.

Ny undersøkelse om utfordringsbildet til unge med sansetap i skolen.

  • Posted on: 19 June 2014
  • By: Thomas Haugen

Én av fem syns- og hørselshemmede faller ut av ordinær undervisning, ifølge en ny
rapport. God oppfølging gjorde at
synshemmede
Trond-Martin Hauge kom seg gjennom skolen.
Ungdom med hørselstap
Jente med hørselshemming
Gutt med synshemming
Jente med hørselshemming
- Jeg er heldig som har hatt en mor som har stått på og satt i gang prosesser. Det
burde ikke komme an på det, men slik tror jeg det ofte er, sier Hauge.
Han er født med en sjelden sykdom, som innebærer at cellene på netthinnen fungerer