Grønn stær

Grønn stær og p-piller.

  • Posted on: 13 January 2014
  • By: Thomas Haugen

Én til to prosent av nordmenn over 40 år får grønn stær – en øyesykdom som fører
til
blindhet.
Nå tyder en studie fra University of California i San Fransisco, på at kvinner som
har brukt p-piller i tre år eller mer, har dobbelt så stor sjanse for å utvikle sykdommen
enn ikke-brukere.
- Kvinner som tar oral prevensjon over tid bør bli screenet for grønn stær og fulgt
tett opp av en øyelege, spesielt hvis de har andre risikosykdommer for å få sykdommen,
sier professor og studieleder Shan Lin. Blant andre risikofaktorer er høy alder,