Diabetes

Unødvendig blind som følge av diabetes.

  • Posted on: 29 October 2014
  • By: Thomas Haugen

Det var mens han kjørte bil, at alt ble svart. Truls Storm-Jansen fikk svingt bilen
inn til siden. Kona måtte overta rattet. Han hadde i mange år hatt ustabil diabetes.
Helt plutselig ble han blind.
Nå, 15 operasjoner senere, har han litt syn på ett øye. På det andre øyet er han
blind. Truls er bare én av flere hundre nordmenn som har fått problemer med synet
på grunn av diabetes de siste årene. Bare blant medlemmene i Norges Blindeforbund
gjelder dette over 600 mennesker. Fordi det i Norge ikke finnes noen oversikt over

Tags: 

Er du i faresonen for diabetes?

  • Posted on: 13 January 2014
  • By: Thomas Haugen

Mange tusen går rundt i verden og vet ikke at de har diabetes annet enn at formen
er merkbart dårligere enn før.
Oppdager du diabetes type 2 tidlig nok, kan du unngå mange år med medisinering og
plager. Ta sjekken her i Bedre Helse
Du vet ikke når det begynte, og hva som var årsaken. Det har bare kommet sigende.
Men du er trøttere enn på lenge. Du sover dårlig og må fly på do i ett kjør. Ikke
rart når du er tørst som et bybud og må drikke hele tiden.
Kan det være problemer med overgangsalderen? Legen din finner ikke noe spesielt

Har du diabetes? Sjekk øynene!

  • Posted on: 16 October 2013
  • By: Thomas Haugen

En norsk studie kan tyde på at drøyt hver fjerde med diabetes aldri har undersøkt
øynene sine. De fleste av dem har type 2-diabetes.
Studien ble publisert i Acta Ophthalmologica Scandinavica i fjor (Nygaard Kilstad
et al). Den viste at 24 prosent med type 2-diabetes og 66 prosent av dem med type-1
rapporterte å ha diabetesrelatert retinopati.
Drøyt én av fire (26 prosent) med diabetes hadde aldri undersøkt øynene, og 69 rapporterte
at de regelmessig kontrollerte øynene. De fleste som ikke gikk til kontroll, hadde

Tags: