Døvblinde

En sterk, sterk historie.

  • Posted on: 22 March 2013
  • By: Thomas Haugen

Til den det måtte gjelde.
Mitt navn er Harald Vik. Jeg er 69 år gammel og døvblind.
Jeg ble født i Hardanger, nærmere bestemt i Jondal. Jeg ble født uten hørsel.
Da det ikke fantes tegnspråkkompetanse blant lærerne i min hjembygd, gjennomførte
jeg grunnsk
olen ved Skådalen skole (døveskole) i Oslo. Allerede tidlig i min barndom ble det
avdekket at jeg i tillegg til min døvhet hadde problemer med synet. Etter endt grunnskole
utdannet jeg meg til skredder ved yrkesskolen i Stavanger. Jeg var svært glad i virket

Vanskeligere hverdag for enkelte døvblinde.

  • Posted on: 4 February 2013
  • By: Thomas Haugen

Forfatter: Tarjei Leer-Salvesen
Det blir vanskeligere for døvblinde å få tolk og ledsager, etter nye retningslinjer
i NAV. - Jeg trodde politikerne ville vi skulle være aktive i samfunnet, sier John
Sandell.
Nå er John Sandell sint på regjeringen.
- De laget et rundskriv inne i Arbeidsdepartementet som regulerer tolk- og ledsagerhjelpen
vi døvblinde får. Resultatet er kort sagt at jeg må droppe fire treninger denne uka.
Den døvblinde 68-åringen er idrettsmann og sjakkspiller, med et aktivitetsnivå som