Diagnoser

Grønn stær - en skjult trussel.

 • Posted on: 2 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Den usynlige øyesykdommen: Grønn stær har ingen symptomer, men kan gjøre deg blind.

Grønn stær er definert som en symptomfri øyesykdom, som kan føre til kroniske synsskader eller i verste fall blindhet. Det antas at det er flere tusen nordmenn som har denne øyesykdommen uten å vite om det. Optiker og fagsjef Trine Johnsen i Specsavers har mange års erfaring innen feltet.

Tags: 

Ser verden helt uten farger.

 • Posted on: 9 December 2014
 • By: Thomas Haugen

Det er en fin høstdag med sol, blå himmel og fargesprakende trær. Vi nyter fargekartet.
Men forsøk nå å forestille deg en verden uten farge på himmelen og løvtrærne. En
verden der alle detaljene er utydelige og der soltsrålene er en plage for øynene.
Total fargeblindhet
Det finnes mange typer og grader av fargeblindhet. Som oftest er det snakk om feil
forståelse av noen farger. Ytterst sjelden kan det også dreie seg om total fargeblindhet.
Det vil si at en person ikke klarer å se noen farger, men ser alt i ulike gråtoner.

Tags: 

Symptomer du bør følge opp.

 • Posted on: 5 August 2014
 • By: Thomas Haugen

-
Er du over 70 år, bør du gå årlig til optiker. Har du aldri problem med
synet
, holder det å gå hvert andre til tredje år, og følge råd fra optikeren din. Ellers
bør du gå dersom du merker at
synet
har endret seg, og det er vanskeligere å lese eller kjøre bil. Litt for mange er
altfor flinke til å tenke at det vil gå over av seg selv, sier Helle K.Falkenberg,
optiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Hun har hjulpet Dagbladet med en oversikt over øyesymptomene du må være særlig oppmerksom
på.

Alvorlig diagnose oppstår hos flere yngre enn først antatt.

 • Posted on: 5 August 2014
 • By: Thomas Haugen

Den aldersrelaterte øyesykdommen AMD erfunnet hos pasienter under 50 år. - Bekymringsfullt,
mener optiker.
Øyesykdommen AMD er den vanligste årsaken til synstap
hos eldre i den vestlige befolkningen. Tidligere har man trodd at sykdommen bare
finnes hos den delen av befolkningen som er over 50 år. Tyske forskere har imidlertid
funnet sykdommen også hos yngre mennesker. Forskerne studerte data fra en stor populasjonsstudie,
The Gutenberg Health Study
, og inkluderte over 4300 pasienter.

Tags: 

Kort om tre vanlige diagnoser

 • Posted on: 16 June 2014
 • By: Thomas Haugen

Vi har også sidesyn, men det er mye mindre detaljert.
- På siden er vi mest vare for bevegelser slik at vi legger merke til om det er
noe vi skal passe oss for. Rett fram er det detaljer, dybdesyn og fargesyn vi er
opptatt av, sier hun. Bygger opp bildene Synsfeltet ditt er det utsnittet av rommet
som hvert øye registrerer. Øynene dine sender to litt forskjellige bsilder til hjernen,
der de tolkes, og manglende informasjon blir rettet opp ved søk i din egen database.

Tags: 

Økt kunnskap om hornhinnen kan gi bedre diagnostikk.

 • Posted on: 22 November 2013
 • By: Thomas Haugen

Måling av nervefibrenes tetthet i hornhinnen kan være til hjelp ved diagnostikk av
alvorlige øyesykdommer. I en ny studie presenteres normalverdier for nervefibertettheten.

Sisteforfatter Neil Lagali og førsteforfatter Marlen Parissi med et in vivo-konfokalmikroskop.
Foto: Monica Johnsson, Universitetssjukhuset i Linköping

Færre får AMD.

 • Posted on: 22 October 2013
 • By: Thomas Haugen

En dansk studie viser at halveringen av antall tilfeller med blindhet forårsaket
av AMD, har skjedd i perioden fra år 2000 til 2010.
Forskere tror en spesiell øyemedisin er mye av årsaken.
- Introduksjonen av VEGF-hemmerne har vært av avgjørende betydning for pasientene
med våt AMD, sier lege
Inger Christine Munch
, hovedforfatter bak den danske undersøkelsen, ifølge en pressemelding fra legemiddelfirmaet
Novartis.
Halvering av insidens
Blindeforbundet i Danmark registrerte i år 2000 en insidens på 52,2 per 100.000 med

Sider