Transport

transportordning og selvstendighet

  • Posted on: 10 March 2015
  • By: Thomas Haugen

Karsten Aak
Han vil bare være en god far. Derfor skrev han et rørende brev til statsministeren
og finansministeren.
RAUMA: Med en sterkt personlig og åpent melding til statsministeren og finansministeren,
håper Karsten Aak på en framtid der han kan være like mye verd som alle funksjonsfriske.
Som alle de andre. - Jeg vil være som alle andre. Jeg vil bidra som alle andre. Det
vil være bra for samfunnsøkonomien, sier Karsten Aak. En
svaksynt
seer med sterkt samfunnsengasjement gjennom flere tiår.

Tags: 

Jernbaneverket med ny telefontjeneste.

  • Posted on: 9 December 2014
  • By: Thomas Haugen

Fra 06.11 vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige
persontog ved å ringe 02009.
Hva
Talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.
Tilgjengelig for alle
Jernbaneverket lanserer en telefonløsning utviklet spesielt for blinde og svaksynte,
men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til
Jernbaneverkets app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte
rutetabeller.
Dekker alle 337 stasjoner

Å leve - ikke bare være i live".

  • Posted on: 8 July 2014
  • By: Thomas Haugen

Nå kan jeg komme meg ut og være sosial samt oppsøke de butikkene og tjenestene jeg
er avhengig av. Jeg har fått følelsen av å leve, ikke bare være i live».
Disse ordene kommer fra personer som med glede ble del av en prøveordning for TT-brukere.
TT står for transporttjeneste for funksjonshemmede, og er avgjørende for personer
som ikke kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet. Dette handler i bunn
og grunn om helt sentrale prinsipper i vårt samfunn, det å skape et inkluderende
samfunn for alle.

Tags: 

Opprop for et aktivt liv.

  • Posted on: 1 July 2014
  • By: Thomas Haugen

Vi krever å få leve aktive liv!
Mange funksjonshemmede er kritisk avhengige av transporttjenesten (TT) for å kunne
leve aktive og selvstendige liv, likestilte med befolkningen for øvrig. Mens nordmenn
i gjennomsnitt foretar 3 enkeltreiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt), har
TT-brukere i de fleste fylker kun 2-4 turer i måneden, og det er ingen statlige føringer
for TT. Dette skaper uakseptable skjevheter, basert på hvor funksjonshemmede bor.
Behovet er likt, men adressen avgjør.

Tags: 

Mange bilister ser for dårlig.

  • Posted on: 17 June 2014
  • By: Thomas Haugen

om du trenger briller eller kontaktlinser – synskorrigering på fagspråket – er opp
til deg selv å finne ut av.
- Man har et personlig ansvar for å være skikket og i stand til å kjøre bil. Det
inkluderer godt nok syn, understreker Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet.
- Vi kan kreve at det blir tatt en synstest dersom det er sterk mistanke om at sjåføren
har dårlig syn. Men det er det sjelden vi gjør, forteller UP-sjefen.
Sjekker førernes syn
Jan Ivar Engebretsen i NAF tror mange menn synes det er flaut å innrømme at de er

Tags: