tilgjenglighet og universell utforming

Et stort steg i riktig retning for synstolkning av film

 • Posted on: 2 December 2015
 • By: Thomas Haugen

Nå innføres det krav om at alle kinofilmer som mottar tilskudd skal synstolkes. Blindeforbundet jubler over nyheten, og mener det er et viktig supplement for at blinde og svaksynte skal få en mer helhetlig filmopplevelse.
Denne uken beslutter Stortinget at alle kinofilmer som mottar tilskudd fra Norsk filminstitutt, må tilby synstolking som del av sitt produkt.

Universell utforming kan gi bedre ferie og fritid for alle

 • Posted on: 23 April 2015
 • By: Thomas Haugen

– Vi tenker ofte på de som bruker rullestol, er døve eller blinde, men det er et
langt større marked som får bedre opplevelser med vektlegging av universell utforming.
I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 80
millioner i Europa har en funksjonsnedsettelse og 127 millioner vil få bedre opplevelser
med universell utforming, skriver Torhild Jørgensen Solbakken i Norsk Turistutvikling
AS.
Veilederne
Nye veiledere i universell utforming til reiselivs- og opplevelsesbedrifter

Kloke ord om et samfunn der alle kan være med

 • Posted on: 23 April 2015
 • By: Thomas Haugen

ARNULF ØVERLAND sa det så treffende: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv.
DISKRIMINERING KAN se ut til være et problem bare når det går ut over større grupper,
det er iallfall da det får oppmerksomhet i media! Men diskriminering av enkeltpersoner
foregår kontinuerlig; bevegelseshemmede er utestengt fra forsamlingslokaler og forretninger,
blinde og svaksynte
snubler i alle slags hindringer og hørselshemmede mister poenget når de beste historiene
blir fortalt.

Et forbilde blant sykehus?

 • Posted on: 20 April 2015
 • By: Thomas Haugen

● 14 DAGER TIL ÅPNING
Følger du fargeanvisningene skal du slippe å gå deg vill i det nye Kalnessykehuset.
4. mai - om nøyaktig to uker - ankommer de første pasientene.
Da blir de første inneliggende pasientene i psykisk helsevern flyttet fra Veum til
Kalnes.
Klokken 08.00 samme dag skal også de første pasientene få behandling på de forskjellige
poliklinikkene.
1.200 ansatte får Veum som arbeidsplass fra begynnelsen av mai. 2.500 følger etter
når resten av sykehuset åpner i november.
Kalnesveien 300

Fyrtårn kan vise vei

 • Posted on: 10 March 2015
 • By: Thomas Haugen

Beacon-teknologi, der små enheter kommuniserer med for eksempel mobiler som er i
nærheten, kan ha flere praktiske bruksområder som virkelig hjelper.
I London testes det nå en løsning som skal hjelpe svaksynte å bevege seg rundt i
det komplekse undergrunnssystemet, og som på sikt vil kunne også fungere på flyplasser
og travle togstasjoner.

Jernbaneverket med ny telefontjeneste.

 • Posted on: 9 December 2014
 • By: Thomas Haugen

Fra 06.11 vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige
persontog ved å ringe 02009.
Hva
Talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.
Tilgjengelig for alle
Jernbaneverket lanserer en telefonløsning utviklet spesielt for blinde og svaksynte,
men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til
Jernbaneverkets app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte
rutetabeller.
Dekker alle 337 stasjoner

Doktorgradsarbeid om IKT for alle.

 • Posted on: 9 December 2014
 • By: Thomas Haugen

Kristin Fuglerud (bildet) er den første i landet som skriver en doktorgradsavhandling
om universell utforming av IKT.
Kommende fredag disputerer hun med sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.
Blant resultatene lister forskeren opp elementer hun mener er viktige for å oppnå
god IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for alle.
- De som utvikler digitale verktøy som skal passe for alle, må lage fleksible løsninger.
Noe som ofte fører til at brukergrensesnittet får svært mange valg og funksjoner.
For eksempel kan
svaksynte

Sider