Bolig

Økte tilskudd til boligformål.

  • Posted on: 8 October 2012
  • By: Thomas Haugen

Tilskudd til kommunale utleieboliger
Regjeringen vil neste år gi 44 millioner kroner mer i tilskudd til kommunale utleieboliger.
Kjell Werner
Dette er, etter det Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kjenner til, ett av de boligpolitiske
virkemidlene som foreslås i statsbudsjettet for 2013. Flere kommunale utleieboliger
vil etter regjeringens mening bidra til å dempe prispresset i markedet.
Kommunene vil også kunne tilby flere boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
Samlet vil det nå kunne gis tilsagn på tilskudd til utleieboliger for 488 millioner