AMD

Færre får AMD.

  • Posted on: 22 October 2013
  • By: Thomas Haugen

En dansk studie viser at halveringen av antall tilfeller med blindhet forårsaket
av AMD, har skjedd i perioden fra år 2000 til 2010.
Forskere tror en spesiell øyemedisin er mye av årsaken.
- Introduksjonen av VEGF-hemmerne har vært av avgjørende betydning for pasientene
med våt AMD, sier lege
Inger Christine Munch
, hovedforfatter bak den danske undersøkelsen, ifølge en pressemelding fra legemiddelfirmaet
Novartis.
Halvering av insidens
Blindeforbundet i Danmark registrerte i år 2000 en insidens på 52,2 per 100.000 med

Forekomsten av AMD er kartlagt.

  • Posted on: 3 October 2012
  • By: Thomas Haugen

Over 10 % av personer over 80 år i Tromsø-undersøkelsen hadde aldersrelatert maculadegenerasjon.
2048 Aldersrelatert maculadegenerasjon er en viktig årsak til irreversibelt
synstap
blant eldre. Tidligere stadier av tilstanden kjennetegnes av druser (gul-hvite flekker)
og pigmentforandringer i macula. Et mindretall av disse pasientene utvikler senstadiene
av sykdommen, enten i form av våt (neovaskulær) aldersrelatert maculadegenerasjon
der det kommer karinnvekst og lekkasje i netthinnen eller tørre forandringer med