Diskriminering?

Diskriminering på nye høyder?

 • Posted on: 30 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Nepal vil forby klatring på Mount Everest for han­di­kap­pede og eldre

For å bedre sikkerheten, vurderer Nepal å forby fjellklatring i Mount Everest og andre fjell for de som har alvorlige handikap eller ansees som for gamle.

Uttalelsen fra turistmyndighetene i landet kommer fem måneder etter et snøskred som skyldtes et stort jordskjelv, drepte 18 mennesker på Everests base camp.

Selv om målet med forslaget er å bedre sikkerheten, kommer det antagelig til å starte en debatt om diskriminering, skriver nyhetsbyrået AFP.

Diskriminering i en religiøs kontekst?

 • Posted on: 14 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Mitt forhold til religion er avklart. Jeg tror ikke. Derfor var jeg usikker på om jeg skulle legge ut saken som følger nedenfor. Jeg bestemte meg for å gjøre det av to grunner. For det første kan dette i seg selv være interessant for andre enn meg. For det andre slo det meg at det som tas opp her også er ganske allment. Særlig hvis du som leser er med på tanken om at menigheten kan være et bilde på samfunnet, og helbredelsen kan være et bilde på hvordan deler av samfunnet ser på de av oss som ikke ser. Døm selv :-)

Kloke ord om et samfunn der alle kan være med

 • Posted on: 23 April 2015
 • By: Thomas Haugen

ARNULF ØVERLAND sa det så treffende: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv.
DISKRIMINERING KAN se ut til være et problem bare når det går ut over større grupper,
det er iallfall da det får oppmerksomhet i media! Men diskriminering av enkeltpersoner
foregår kontinuerlig; bevegelseshemmede er utestengt fra forsamlingslokaler og forretninger,
blinde og svaksynte
snubler i alle slags hindringer og hørselshemmede mister poenget når de beste historiene
blir fortalt.

Et foreløpig "nei" til valg på nett.

 • Posted on: 5 September 2014
 • By: Thomas Haugen

I stedet for å videreføre forsøk med stemmegivning over internett, må vi i uoverskuelig
framtid brøyte oss fram mellom ivrige listekandidater utenfor valglokalet, for så
uten å være utilbørlig påvirket, avgi vår stemme på papir. Helst edru, men det er
som kj ent ikke noe krav.
Det var ikke overraskende at regjeringen har lagt videre forsøk med stemmegivning
over internett på is. Men, det var synd.
Så vidt jeg kan se av pressemeldingen som er sendt ut fra kommunalministerens kontor,

Førerhunder avises fortsatt.

 • Posted on: 30 July 2014
 • By: Thomas Haugen

– De sier de ikke vil ha med hundene i bilen fordi de legger igjen hår og er skitne.
Noen påstår at hunder tidligere har kastet opp. Men de aller fleste skylder på at
de er allergiske. Det virker som taxisjåfører er kollektive allergikere, sier Torunn
Gaarder.
Hun er en av flere blinde og svaksynte med førerhund som har opplevd å bli avvist
når hun skal ha taxi, fordi sjåføren ikke har ønsket å ha med hunden.
En undersøkelse gjort av Norges Blindeforbund viser at halvparten av de spurte har
det siste året opplevd å bli avvist i Oslo-området.

Nordmenn sier "JA" til blinde meddommere.

 • Posted on: 18 June 2014
 • By: Thomas Haugen

Tidligere i vår ble det kjent at Oslo tingrett besluttet å stryke Arnt Holte som
meddommer fordi han er blind. En undersøkelse utført for Norges Blindeforbund, har
sjekket temperaturen blant folket.
Ipsos MMI har gjort en undersøkelse for Blindeforbundet hvor de har spurt folket
hvorvidt de mener en blind person er egnet til å være meddommer i retten eller ikke.
De har fått forklart bakgrunnen for spørsmålet. 3 av 4 nordmenn svarer at de mener
blinde bør kunne være meddommere. Det er ganske så ensartede tall over hele linja,

Førerhund og taxi kommentert av ministeren.

 • Posted on: 24 September 2012
 • By: Thomas Haugen

Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til barne-, likestillings- og
inkluderingsministeren
Dokument nr. 15:1952 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte
Thorkildsen
Morten Ørsal Johansen (FrP)
Spørsmål
Morten Ørsal Johansen (FrP): I et oppslag på VG Nett lørdag 15. september fremkommer
det at blinde med førerhund ikke får drosje og at dette er en vesentlig problemstilling

Sider