Forskning

Vinterdepresjon kan starte i øynene

 • Posted on: 12 November 2015
 • By: Thomas Haugen

Vinterdepresjon starter kanskje i øynene

Øynene spiller en viktig rolle i utviklingen av vinterdepresjon. Dansk studie viser at svaksynte har mye høyere risiko for å utvikle vinterdepresjon, sammenlignet med både blinde og de som ser normalt.

Luften har blitt kaldere, dagene kortere og mørkere, og sesongen for vinterdepresjon er i gang.
Er man veldig svaksynt, er risikoen for å få vinterdepresjon nesten tre ganger så stor. Det viser en ny dansk studie.

Tags: 

Synsregister - Hvor gikk det galt?

 • Posted on: 22 October 2015
 • By: Thomas Haugen

Da jeg i 1999 startet mitt yrkesliv i Norges Blindeforbund hørte jeg veldig mye om det nedlagte synsregisteret. Det ble på mange måter symbolet på noe som måtte komme tilbake for at situasjonen til landets blinde og svaksynte skulle kunne bedres. Jeg fikk aldri helt tak i hva som gikk galt eller hvorfor det er komplisert med en ny oppstart.
I artikkelen som følger under fikk jeg en del svar.

Tags: 

Celler fra munnenn kan gi enkelte blinde synet tilbake.

 • Posted on: 3 September 2015
 • By: Thomas Haugen

– Ikke bare kan behandlingen gi disse blinde synet tilbake, men pasientene med denne type blindhet kan også få slippe å leve med betydelige smerter, sier øyelege og førsteamanuensis Tor Paaske Utheim ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

I over ti år har han forsket på hvordan visse typer blindhet kan kureres ved å dyrke stamceller fra vev som blir hentet fra forskjellige steder på kroppen. Det dyrkede vevet transplanteres til det skadde øyet, og den blinde kan få synet tilbake.

Sanser uten grenser...?

 • Posted on: 20 April 2015
 • By: Thomas Haugen

I 1974 skrev filosofen Thomas Nagel et berømt essay med tittelen «What is it like
to be a bat?». Spørs1 målet var retorisk ment. Flaggermusen flyr omkring i natten
og bruker ekkoet fra sine egne skrik til å navigere og lokalisere insekter i luften.
Ved å peke på en sanseverden som fortoner seg så ekstremt fremmed for oss mennesker
ønsket Nagel å vise at ikke alle fakta om verden kan beskrives rent materialistisk.
Flaggermusens subjektive opplevelse av å være flaggermus er ikke noe vi kan forstå
ved å lese i en bok.

Doktorgradsarbeid om IKT for alle.

 • Posted on: 9 December 2014
 • By: Thomas Haugen

Kristin Fuglerud (bildet) er den første i landet som skriver en doktorgradsavhandling
om universell utforming av IKT.
Kommende fredag disputerer hun med sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.
Blant resultatene lister forskeren opp elementer hun mener er viktige for å oppnå
god IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for alle.
- De som utvikler digitale verktøy som skal passe for alle, må lage fleksible løsninger.
Noe som ofte fører til at brukergrensesnittet får svært mange valg og funksjoner.
For eksempel kan
svaksynte

Følger du med på synet til barnet ditt?

 • Posted on: 5 September 2014
 • By: Thomas Haugen

Pappa Fredrik Mohn er hos optiker Anette Bakketeig med sønnen Fillip Waage Mohn.
Fillip begynte på skolen på mandag, og foreldrene ville gjerne at han skulle ha en
grundig synstest for å være sikre på at synet hans er optimalt når han begynner på
skolen. Her ser de på bilder av Fillips øye.
Foto: EIRIK HAGESÆTER
...
Fillip (6) var fascinert av alt det avanserte utstyret optikeren hadde til å undersøke
synet hans med.
Foto: EIRIK HAGESÆTER
...

Viktig forskningsprosjekt om hornhinner.

 • Posted on: 26 July 2014
 • By: Thomas Haugen

Støtte til norsk-tsjekkisk hornhinneprosjekt
​Oslo universitetssykehus og Universitetet i Praha samarbeider om nye metoder for
å dyrke og produsere hornhinnevev.

– Hornhinnen er øyets fremre gjennomsiktige vegg - vårt vindu mot verden. Skader,
betennelser og forskjellige sykdommer kan gi uklarheter i hornhinnen. Dette kan føre
til svekket syn eller i verste fall til blindhet, forteller professor Bjørn Nicolaissen
ved Senter for øyeforskning ved Oslo universitetssykehus.
Dyrker nytt hornhinnevev

Fremtidige muligheter innen transplantasjon.

 • Posted on: 4 July 2014
 • By: Thomas Haugen

Mens du leser denne artikkelen gjennomgår trolig noen i verden en eller annen form
for transplantasjon, det være seg transplantasjon av nyre, hjerte eller hornhinne.
Organdonasjon har reddet mange liv og vil også gjøre det i årene fremover.
På et tidspunkt kan imidlertid slike donasjoner bli unødvendige, takket være teknologiske
og medisinske fremskritt.
– Dette er et veldig spennende og nytt forskningsområde innen medisinen. Det kan
potensielt være et veldig viktig gjennombrudd, sier professor Jorge Rakela, ved Mayo
Clinic i Phoenix, til

Sider