Ungdom

Ny undersøkelse om utfordringsbildet til unge med sansetap i skolen.

  • Posted on: 19 June 2014
  • By: Thomas Haugen

Én av fem syns- og hørselshemmede faller ut av ordinær undervisning, ifølge en ny
rapport. God oppfølging gjorde at
synshemmede
Trond-Martin Hauge kom seg gjennom skolen.
Ungdom med hørselstap
Jente med hørselshemming
Gutt med synshemming
Jente med hørselshemming
- Jeg er heldig som har hatt en mor som har stått på og satt i gang prosesser. Det
burde ikke komme an på det, men slik tror jeg det ofte er, sier Hauge.
Han er født med en sjelden sykdom, som innebærer at cellene på netthinnen fungerer

Utdanning og synstap.

  • Posted on: 18 June 2014
  • By: Thomas Haugen

I januar i år presenterte forskning.no en undersøkelse der de så på blant annet
ungdommer med nedsatt funksjonsevne og fullført utdanning utover grunnskole. Resultatene
er nedslående, kun 36 prosent av ungdommer med funksjonsnedsettelse fullfører videregående
skole, mot 83 prosent av befolkningen ellers. Og 17 prosent fullfører høyere utdanning,
mot 41 prosent av befolkningen
...ellers. Hvis vi leser lovverket om utdanning, både lov om grunnskole og videregående
opplæring og universitets- og høyskoleloven, ser vi at funksjonshemmede har helt

Ekstrem uke for ungdom med RP.

  • Posted on: 15 June 2012
  • By: Thomas Haugen

På Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge sine hjemmesider, www.rpfn.no, fant jeg en invitasjon som både ga meg et sug i magen og gjorde meg glad for at jeg ikke lenger regnes som undom. Alder er her en grei unnskyldning dersom aktivitetene dette arrangementet tilbyr skremmer vannet av deg også :-)

Jeg limer inn lenken til nettsaken nederst i teksten.