Likemannsarbeid

Verdifullt med likemannsarbeid i arbeidslivet.

  • Posted on: 13 June 2012
  • By: Thomas Haugen

For mange kan det være verdifullt å møte en likemann. En person som selv har mistet syn og som har en form for skolering. Min erfaring er at dette også kan være nyttig når det kommer til temaet synstap og arbeid. Jeg la derfor spesielt merke til saken som ble publisert i ukens nyhetsbrev fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. De har hatt en samling der blant annet Mental Helse presenterte sitt likemannsarbeid innenfor arbeid, også kallt Mentorer. Dette tilbudet er inspirert av Mentorene til Norges Blindeforbund.