Rettigheter

Trenger du databriller på jobb?

 • Posted on: 5 September 2014
 • By: Thomas Haugen

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver,
viser ny undersøkelse. Mange kjenner ikke til ordningen, mener Optikerforbundet.
Hvis du jobber foran en dataskjerm og har behov for andre briller enn de du bruker
til daglig, skal kostnader til synsundersøkelse og nødvendige synshjelpemidler dekkes
av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet.
– Det er en rettighet som har eksistert i 20 år, men fortsatt er det mange som ikke

Viktig skritt i retning av økt tilgang til litteratur.

 • Posted on: 25 June 2014
 • By: Thomas Haugen

Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede
Pressemelding, 20.06.2014
Nr.: 68/2014
Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede
I dag undertegner Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk
for blinde og synshemmede.
- Traktaten vil bidra til at blinde og synshemmede personer får bedre tilgang til
bøker. Det er i utviklingsland at traktaten vil få størst betydning, men også her

Utdanning og synstap.

 • Posted on: 18 June 2014
 • By: Thomas Haugen

I januar i år presenterte forskning.no en undersøkelse der de så på blant annet
ungdommer med nedsatt funksjonsevne og fullført utdanning utover grunnskole. Resultatene
er nedslående, kun 36 prosent av ungdommer med funksjonsnedsettelse fullfører videregående
skole, mot 83 prosent av befolkningen ellers. Og 17 prosent fullfører høyere utdanning,
mot 41 prosent av befolkningen
...ellers. Hvis vi leser lovverket om utdanning, både lov om grunnskole og videregående
opplæring og universitets- og høyskoleloven, ser vi at funksjonshemmede har helt

Nye regler og rettigheter.

 • Posted on: 13 January 2014
 • By: Thomas Haugen

Du kan kreve lønn når du ammer på jobb, og får flere medisiner på blå resept. Her
er endringene som trer i kraft fra nyttår.
Tidligere har homofile, lesbiske og bifile hatt vern mot diskriminering bare i arbeidslivet
og i boligmarkedet. Nå utvides diskrimineringsvern til alle samfunnsområder. Loven
innebærer også at alle transpersoner får et vern mot diskriminering.
Heretter har du også krav på å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering
på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell

Har du et synshemmet barn? Det kan gi utvidet rett til omsorgspenger.

 • Posted on: 4 December 2013
 • By: Thomas Haugen

Sykdommer/tilstander som kan gi foreldre rett til utvidet antall dager med omsorgspenger:
• Betydelige hjertesykdommer
• Kreftsykdommer
• Betydelige hjerneskader (f.eks. cerebral parese, epilepsi, psykisk utviklingshemning,
degenerative hjernesykdommer)
• Betydelige lammelser
• Muskeldystrofier og annen alvorlig muskelsykdom
• Diabetes Mellitus, Føllings sykdom og andre alvorlige metabolske sykdommer
• Autisme og andre barnepsykoser
• Kronisk nyresykdom
• Residiverende urinveisinfeksjoner
• Kroniske anemier

Vet du hvem som er din synskontakt?

 • Posted on: 18 November 2013
 • By: Thomas Haugen

Synskontakter, ja hvem er det, og hvorfor er det så få som vet om dem?
Alle kommuner i Hedmark har en person som kalles synskontakt. De gjør en viktig
jobb! Tjenestene, som synskontaktene utfører, er til stor nytte for de som mister
synet, og trenger tilrettelegging i sitt dagligliv.
Synskontakten er et bindeledd mellom Hjelpemiddelsentralen i Hedmark og den
synshemmede innbyggeren.
Synskontaktene er ofte ansatt som ergoterapeut i kommunen og har ansvar for flere
grupper mennesker, som trenger tilrettelegging og informasjon.

Sider