Familie

Veileder for synshemmede foreldre.

  • Posted on: 22 March 2013
  • By: Thomas Haugen

Når man har en synshemning, kan det å stifte familie reise spørsmål som:
Hvordan kan man som synshemmet enklest skifte bleie og gi barnet mat?
Hvilke typer barnevogner er best når man bruker mobilitetsstokk eller førerhund?
Hvordan klarer man å passe på barnet på lekeplassen?
Har foreldre med synshemning rett til barnehageplass?
I denne veilederen, som er basert på intervju med 46 familier og fagfolk, er det
samlet erfaringer om det å være foreldre med synshemning.

En veiviser som kan informere og inspirere.

  • Posted on: 7 June 2012
  • By: Thomas Haugen

For mange som får barn med en funksjonsnedsettelse kan det være utfordrende å finne veien i et stort system som tilbyr tjenester som barnet og familien har behov for. Det kan også være en utfordring for de som skal tilby disse tjenestene å vite hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Helsedirektoratet har gjennomført et prosjekt som har resultert i et magasin som både kan inspirere og informere familier og tjenestetilbydere.

Jeg sakser inn omtalen av magasinet og legge inn lenken til nedlastningssiden nederst i teksten.