Historier

Skriver bok om livsmestring

 • Posted on: 14 November 2015
 • By: Thomas Haugen

ÅS: Hvordan er det å ikke kunne se? De fleste har trolig lukket øynene og prøvd å finne veien gjennom stua, eller i kjente omgivelser. Den som lekte blindebukk som barn husker hvor vrient alt virket, og hvor hjelpeløs en følte seg. Men pågikk leken over en viss tid oppdaget en kanskje at en “spisset ører” og aktiverte andre sanser?
Familiefar i jobb

Blindhet, forventninger, mestring og muligheter.

 • Posted on: 5 October 2015
 • By: Thomas Haugen

I mitt bokmanus har jeg reflektert en del rundt annerledesheten som kan oppstå når synet forsvinner. selv om jeg er litt nølende til å være med på alle valg og meninger mannen i denne artikkelen har gjort og gjør synes jeg hans refleksjoner er svært interessante. Både med tanke på synstap og alle sider ved samspillet mellom mennesker. hva synes du?

Tags: 

Den hvite stokken skulle gi mer hjelp

 • Posted on: 5 October 2015
 • By: Thomas Haugen

Av og til leser jeg historier fra personer som har mistet livet og har ulike utfordringer på grunn av det. Mange av historiene viser med små ord hvordan hverdagen kan endres og oppleves når synstapet blir en del av livet.
Som i artikkelen under har jeg ved flere anledninger lurt på hvor mye hjelp de har fått fra de som virkelig kan det. Statped og Norges Blindeforbund. Mange ting blir veldig mye enklere med riktig og rask hjelp. Samtidig som jeg lurer på dette er jeg imponert over kvinnen som står frem og setter ord på behov hun har.

Tags: 

Tok sitt eget syn

 • Posted on: 2 October 2015
 • By: Thomas Haugen

Jewel Shuping (30) fra North Carolina har en sykdom kalt body integrity identity disorder (BIID).
Sykdommen gjør at mennesker uten handikap tror de er ment å ha et handikap.
Ønsket hennes om å miste synet var så sterkt at hun valgte å blinde seg selv i 2006 - ved å få en psykolog til å helle avløpsåpner i øynene sine, skriver Daily Mail.
Hun ble tatt til sykehus, der legene kjempet for å redde synet hennes mot hennes vilje, men måtte gi opp. Det skulle imidlertid ta seks måneder før synet hennes var fullstendig vekk.

Diskriminering i en religiøs kontekst?

 • Posted on: 14 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Mitt forhold til religion er avklart. Jeg tror ikke. Derfor var jeg usikker på om jeg skulle legge ut saken som følger nedenfor. Jeg bestemte meg for å gjøre det av to grunner. For det første kan dette i seg selv være interessant for andre enn meg. For det andre slo det meg at det som tas opp her også er ganske allment. Særlig hvis du som leser er med på tanken om at menigheten kan være et bilde på samfunnet, og helbredelsen kan være et bilde på hvordan deler av samfunnet ser på de av oss som ikke ser. Døm selv :-)

Svaksynt ordførerkandidat.

 • Posted on: 8 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Utsikt til blikkstille Litjvatnet skimtes mellom låna og fjøset, idet vi ruller inn på gården Vatn i ytre Agdenes. Døra går opp, og en lys lugg kommer til syne akkompagnert av et stort smil. Arild viser vei gjennom kjøkkenet og inn i stua, stødig og rutinert. Ingen skulle tro at han bare skimter konturer av den verden som er så synlig for oss andre.

På strak arm - Noen måtte ta over etter Kjell (Fremstad, listetopp gjennom mange år), og jeg sa ja. Ordet «ordførerkandidat» demret for meg først etterpå. Det får jeg ta på strak arm, sier Arild.

Tags: 

Sider