Arbeidsliv

Karriereverksted med fokus på deg og dine muligheter.

 • Posted on: 17 September 2015
 • By: Thomas Haugen

Seminar om arbeid

Ønsker du å komme ut i jobb? Vet du hva du vil jobbe med? Har du et mål? Vet du hvordan du skal komme deg dit? Eller er du ikke helt sikker?
Er du bekymret for om du kan beholde jobben du er i, eller kanskje lurer du på om du skal bytte jobb?
I så fall kan dette være noe for deg!

Rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund arrangerer et karriereverksted på Hurdal syn- og mestringssenter fra 29. oktober til 1. november.

En hjelpende hånd ut i arbeid.

 • Posted on: 8 September 2014
 • By: Thomas Haugen

- Karriereverksted for yngre
Vet du hva du vil jobbe med?
Har du et mål?
Vet du hvordan du skal komme deg dit?
Eller er du ikke helt sikker…?
Det å velge yrke er et av de store valgene du foretar deg. For å finne ut av hva
du vil bli, er det viktig å vite hvem du er og hvilke ressurser du har. Har du allerede
valgt en retning er det smart å ha konkrete mål, altså legge en plan. Dette kan vi
hjelpe deg med!
Hvem er vi:
Vi er synshemmede som er i arbeid. Vi hjelper deg med å bli bevisst på hva du er

Trenger du databriller på jobb?

 • Posted on: 5 September 2014
 • By: Thomas Haugen

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver,
viser ny undersøkelse. Mange kjenner ikke til ordningen, mener Optikerforbundet.
Hvis du jobber foran en dataskjerm og har behov for andre briller enn de du bruker
til daglig, skal kostnader til synsundersøkelse og nødvendige synshjelpemidler dekkes
av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet.
– Det er en rettighet som har eksistert i 20 år, men fortsatt er det mange som ikke

Utdanning og arbeidsliv, barrierer og muligheter.

 • Posted on: 5 September 2014
 • By: Thomas Haugen

Tidligere måtte synshemmede ta alle fag på skolen, på lik linje med andre elever.
I dag kan de få fritak for deler av fag som engelsk og matematikk, noe som gjør at
de kan gå ut av videregående med ufullstendig utdanning.
Forsker Thale Andersen ved Sintef har gjennomført en undersøkelse blant synshemmede
for å finne ut av hva som hemmer og fremmer dem i å komme ut i arbeid.
Nærmere 1000 synshemmede personer har deltatt i undersøkelsen, som er en del av et
større prosjekt som blir kalt
Med jobb i sikte”.

Et innblikk i en ønsket arbeidshverdag.

 • Posted on: 7 July 2014
 • By: Thomas Haugen

– Det er kjempevanskelig å få jobb som synshemmet. Folk tør ikke å ta sjansen på
en synshemmet som har lyst på jobb. Det virker som om de tror det betyr ekstraarbeid
og problemer, og det liker folk ikke, forteller Grete Haldorsen (24).
Selv er hun akkurat ferdig på jobb for dagen, og tar heisen ned fra andre etasje
sammen med labrador retrieveren Vega.
Romina Haldorsen - – Det jeg gjør er å lære meg knapper og spaker utenat. Og så har
jeg et eget lesebrett og egne program for synshemmede, forteller Romina. - Foto:
André Bendixen /

Kan blinde og svaksynte jobbe?

 • Posted on: 19 December 2013
 • By: Thomas Haugen

Den følgende teksten fant jeg ved en tilfeldighet når jeg gikk gjennom en utdatert pc jeg hadde liggende på kontoret.
Teksten skrev jeg i 2009, men jeg husket den ikke. Jeg vet heller ikke om jeg gjorde den ferdig den gang, eller om det som dere nå skal få lese kun er en ramme og et skjelett. Uansett er temaet arbeid, og dette er et av de første forsøkene på å lage et kapitell til boken jeg ønsker å skrive.

Økte muligheter for arbeidsdeltakelse og en aktiv fritid.

 • Posted on: 15 October 2013
 • By: Thomas Haugen

Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser
Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser
med 51 millioner kroner.
– Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv
fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.
Regjeringen foreslår at forsøksordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet gjøres
permanent fra 2014. Dette vil inkludere arbeidstakere som har omfattende fysiske

Sider