Startskuddet!

  • Posted on: 14 March 2016
  • By: Thomas Haugen

Søndag 13 mars 2016 markerer starten på det som forhåpentligvis blir en serie av presentasjoner. I dag presenterte jeg boken for første gang foran et publikum. 50 stykker hørte på ord om skriveprosess og kontakten med forlag. De hørte på bakgrunnen for at jeg har brukt tid på å skrive akkurat denne boken. De hørte meg gå gjennom de ulike delene og de fikk mine refleksjoner rundt hvorfor de var valgt ut.

To kapitler ble lest opp og den drøye timen gikk fort.

Jeg var nervøs i forkant, men rolig underveis. Hva nervøsiteten skyldtes vet jeg ikke helt. Var det fordi det var lenge siden jeg hadde snakket for en forsamling? Var det fordi jeg skulle snakke om noen krevende temaer? Eller var det fordi jeg skulle snakke om min bok? Jeg tror det var det siste. Til tider kjenner jeg på en følelse av usikkerhet rundt bokutgivelsen. Av responsen å dømme har jeg ingen grunn til uro. Publikum var flotte. Interesserte og aktive. Jeg gleder meg virkelig til alle som har lyst kan lese denne boken. Gleder meg gjør jeg også til neste presentasjon som skal skje om en drøy måned.

God søndag 

Hilsen thomas