Deling fra boken "På innsiden av et litt annerledes liv" - Katalog.

  • Posted on: 10 February 2016
  • By: Thomas Haugen

Nå går det virkelig fremover i riktig retning! Boken min er nå omtalt i forlagets vårkatalog. Du finner den på side 42. Katalogen har sine mangler på området tilgjenglighet så jeg har limt inn omtalen under. I katalogen kan man også se forsiden slik den foreligger nå. Som en liten synstolkning kan jeg si at bildet som er der viser en gjeng med mennesker som er blå og helt like. Blant disse er det en grønn skikkelse med mobilitetsstokk. Ganske lik de andre, men litt annereldes.

Dette bildet har jeg hatt med meg lenge og det er veldig artig at det blir bokens front!

FORLAGSHUSET I VESTFOLD | VÅRENS BØKER | 2016
På innsiden av et litt annerledes liv
FORFATTER: THOMAS HAUGEN
UTGIVELSE APRIL 2016
ISBN: 978–82-93407-17–1
INNBUNDET
KR. 299,-

Mange lurer veldig på hvordan det er å leve et liv uten å se. Hvordan er det
i det hele tatt mulig? Denne boken gir noen svar.
Med utgangspunkt i sitt eget synstap har forfatteren kombinert sine
personlige og faglige erfaringer (25 år som synshemmet, 10 år i Norges Blindeforbund og 5 år i Helsedirektoratet) for å skrive en bok om livsmestring.
Boken beskriver blant annet reisen fra seende til blind, mestringsteknikker og annerledeshet som kan oppstå i et
liv uten syn.
På en personlig og nær måte beskriver han hvordan et synstap kan påvirke måten livet leves på og hvilke forandringer som kan skje når synet sakte forsvinner, og inkluderer små og store
historier fra eget liv. Boken diskuterer vanlige reaksjoner på et synstap og hvordan synstapet kan påvirke
kroppsspråket. Arbeidsliv, foreldrerollen og samliv kan også påvirkes og
har fått sine sider i boken. I tillegg ser Thomas Rannstad Haugen nærmere
på prosessen rundt det å starte med både hvit stokk og førerhund. Avslutningsvis oppsummerer forfatteren
nøkkelfaktorer for at han i dag lever et godt liv til tross for, og til dels på grunn
av, sitt manglende syn.

-VIRKELIGHET -
Thomas Rannstad Haugen
PÅ INNSIDEN AV ET LITT ANNERLEDES LIV
DEBUTANT
________________________________________

http://forlagshusetivestfold.no/wordpress/lurer-du-pa-hva-slags-boker-vi...