Deling fra boken "På innsiden av et litt annerledes liv" - Bokomtale.

  • Posted on: 27 January 2016
  • By: Thomas Haugen

Tiden flyr. For et års tid siden nærmet jeg meg ferdigstillelse av manuset. Det var omtrent klart for utsendelse til mine pilotlesere.
Allerede på det tidspunktet hadde jeg snekret sammen et følgebrev som skulle sendes ut sammen med manuset. Mottakere var forlagene. Jeg kom over brevet nå i kveld når jeg nå rydder opp i et stort antall dokumenter og tekstlinjer. Noe av det putter jeg inn i mitt nye manus. Omskrevet, men jeg forstår de som sier at man aldri skal kaste noe man har skrevet!

Jeg limer inn følgebrevet her. Hvis jeg skulle skrive det på nytt hadde det nok blitt noen endringer, men ikke mange.

«På innsiden av et litt annerledes liv

En bok skrevet av Thomas Rannstad Haugen
Heggveien 125, 1430 Ås
Mobil 97 01 09 82
Telefon arbeid 24 16 36 39
E-post trh.post@gmail.com

Kort om boken
Da jeg var 10 år begynte jeg å merke at jeg ikke lenger kunne gjøre alt det mine kamerater klarte. Jeg snublet mer. Løp saktere og brukte lenger tid på gjøre helt vanlige ting som barn gjør.
Snaut 30 år senere er jeg blind. Reisen som tok meg fra normalt seende og til hverdagen uten syn har inneholdt mange reaksjoner og situasjoner som i gjør at jeg til tider føler meg annerledes i forhold til samfunnet jeg lever i.
I denne boken har jeg kombinert mine personlige erfaringer, faglige kompetanse og samtaler med andre blinde og svaksynte for å sette ord på den annerledesheten som kan oppstå når et alvorlig synstap blir en del av livet.
Boken gir et innblikk i det som på noen områder er et litt annerledes liv. Ved å flette sammen refleksjoner, historier og situasjonsbeskrivelser tar jeg leseren med på en svært åpen og ærlig reise gjennom hvordan jeg håndterte, og håndterer, livet uten syn. Reisen går via følelsesmessige reaksjoner og adferdsendringer, til utfordringer og opplevelser knyttet til blant annet det å starte med hvit stokk og førerhund. Gjennom flere deler i boken deler jeg videre mine tanker og erfaringer forbundet med arbeidsliv, farsrollen og annerledesheten som kan dukke opp som synshemmet ektefelle og kjæreste.

Delene i boken veksler mellom overodnede tanker om hvordan jeg som blind skiller meg ut på noen områder i samfunnet og detaljerte fortellinger om blant annet hvordan det oppleves å ferdes rundt i Oslo sentrum uten syn.
Boken setter ord på mye av det som kan være vanskelig, men samtidig viser den også mulighetene som ligger der for å oppleve mestring og livskvalitet.
I de ulike delene i boken har i all hovedsak meg som eksempel, men situasjonene, reaksjonene og utfordringene vil kunne ha relevans for veldig mange andre med redusert syn.

Kort om meg
På papiret er jeg en gjennomsnittlig familiefar. Jeg er 37 år gammel, gift, og vi har to små barn.
Av utdanning er jeg sosionom med videreutdanning i helsepedagokisk veiledning. Min yrkeskariere består av 10 år tilknyttet Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling, og jeg er nå ansatt som rådgiver i Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander. I august 2015 ansettes jeg som spesialkonsulent hos helse, sosial- og eldreombudet i Oslo.
På fritiden er jeg lokalpolitisk aktiv og blogger på mitt eget nettsted www.synstap.no.

Kort om bokens målgruppe
Målgruppen for denne boken anser jeg å være svært allsidig. Tematikken vil være relevant for alle som opplever et alvorlig synstap, enten ved fødsel, over natten eller gradvis gjennom flere år.
Problemstillingene som boken reflekterer rundt har stor verdi for de som står nær oss som mister synet. Alle våre reaksjoner, veivalg og tidvise annerledeshet vil også påvirke dem.
Innblikkene denne boken gir vil også kunne ha verdi for ulike yrkesgrupper som jobber med blinde og svaksynte. Enten det er lærere, helsepersonell, ansatte i NAV eller de med synsfaglig kompetanse.
Blindhet er etter demens det folk flest frykter at skal ramme dem. Dermed mener jeg områdene denne boken tar for seg også vil kunne være svært interessant for mennesker med normalt syn, og kanskje vil den gi noen svar på og tanker om det mystiske livet som leves av blinde og sterkt svaksynte.»

Bokens side på Faceboook finner du her https://m.facebook.com/På-innsiden-av-et-litt-annerledes-liv-1752515041641363/