En hund for mye(?)

  • Posted on: 3 December 2015
  • By: Thomas Haugen

Stein Bjørnsen er blind og har førerhund. Da samboerparet skaffet en hund til, ble det bråk. Han er svaksynt, og derfor avhengig av førerhunden Jacko. Samboeren, Bente Klepperås, ønsket seg også hund.
Det har ført til at de nå trolig må se seg om etter et annet sted å bo.

Legger seg flate
- Vi gjorde en tabbe, erkjenner Klepperås.
- Da vi fikk Karlsson i hus, søkte vi ikke borettslaget om det på forhånd. Det var fordi vi hadde valpen på prøve den første tida. Vi ville se hvordan Jacko reagerte på en ny hund i familien, før vi tok noen endelig avgjørelse.
Ettersom Jacko har en viktig oppgave som førerhund for Stein, måtte dette avklares først.
Da det ble påpekt av styret at paret hadde anskaffet en hund til, uten å søke på forhånd, la de seg flate og beklaget at de hadde drøyd med dette.
- Jeg sa at vi selvfølgelig ville sende inn en søknad med det første, men fikk beskjed om at jeg ikke trengte å gjøre det; en søknad fra oss ville ende med avslag uansett, forteller Klepperås.
Til tross for dette, sendte paret inn en søknad der de også gjorde rede for årsaken til at de ikke hadde sendt den før den nye valpen kom i hus.

Blankt avslag
Borettslagets regler tillater hundehold, men maksimum én hund per husstand.
- Men Jacko skal egentlig ikke regnes med, ettersom han er et nødvendig hjelpemiddel for meg som svaksynt, forklarer Bjørnsen.
Det står også påpekt i kommunikasjonen mellom samboerparet og styret: Førerhunden Jacko skal ikke ses på som en del av saken. Avslaget skal ha vært begrunnet i at samboerparet søkte først etter at den nye hunden hadde kommet i hus.

Enorme konsekvenser
Paret fikk tre ukers frist til å reagere på styrets vedtak: Enten måtte den nye hunden omplasseres, eller de må flytte.
- Nå har vi begynt å se oss om etter noe annet, forteller Klepperås.
Men det er med tungt hjerte, og det tar naturligvis tid.
- Aller helst vil vi jo bli boende her, sier Bjørnsen.
- Jeg og Jacko vil måtte vende oss til nye omgivelser, og det krever mye, både av meg som svaksynt og av hunden.
De har bedt om å få rede på om det er kommet klager fra andre naboer på hundeholdet deres, men denne henvendelsen har de ikke fått noe svar på.
- Jeg vet ikke om vi har råd til å flytte heller, sier Bjørnsen.
For han er uføretrygdet, og samboeren jobber 80 prosent.

Lei av konflikt
De betrakter hundene som familiemedlemmer.
- Men betyr den nye hunden mer for deg, Bente, enn samboeren din og Jacko?
- Nei, selvfølgelig ikke. Men tanken på å gi fra meg Karlsson gjør at jeg blir på gråten.
- Det er jeg som sier at vi heller flytter, hvis det ikke er mulig å få til en løsning her på Skavli, påpeker Bjørnsen.
- Som sagt vil vi aller helst bli boende. Vi står på god fot med alle naboene, bortsett fra noen få i styret. Men sant å si begynner jeg også å bli ganske lei av den langvarige konflikten med styrelederen, som startet med protester på at jeg lot Jacko gå løs under tilsyn. Det er synd at en litt for sein søknad skal få så enorme konsekvenser.

Følger generalforsamlingens vedtekter
Styret i Skavli Nord borettslag mener de bare håndhever vedtekter bestemt av generalforsamlingen i borettslaget. De velger å svare skriftlig i en e-post til Gjengangeren:
Styret i Skavli Nord borettslag viser til vedtektene for borettslaget vedtatt på generalforsamling. Styret kjenner seg ikke igjen i samboerparets beskrivelse av situasjon. Det må understrekes at Styret ikke har gitt samboerparet noe varsel om utkastelse, vi har kun nektet paret å ha to hunder i tråd med våre vedtekter. For paret oppfattes dette som en utkastelse, ettersom de anser omplassering av hund nr. 2 som uaktuelt. Da er jo dette noe paret selv har valgt, mener styret. Styret forholder seg til det regelverk som er bestemt av generalforsamlingen. Endringer på våre vedtekter må endres på vår generalforsamling. Styret har ikke på noe tidspunkt forlangt samboerparet utkastet fra sin leilighet, styret har kun bedt om at hund nr. to må omplasseres eller leveres tilbake til oppdretter. Nå velger de å omgå reglene og heller gå til avisen med saken.

Hentet fra © Gjengangeren Pluss 01.12.15.

Tags: