Et stort steg i riktig retning for synstolkning av film

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: Thomas Haugen

Nå innføres det krav om at alle kinofilmer som mottar tilskudd skal synstolkes. Blindeforbundet jubler over nyheten, og mener det er et viktig supplement for at blinde og svaksynte skal få en mer helhetlig filmopplevelse.
Denne uken beslutter Stortinget at alle kinofilmer som mottar tilskudd fra Norsk filminstitutt, må tilby synstolking som del av sitt produkt.
– Synstolkning av filmer er hittil ganske ukjent i Norge, og selv om rundt 45 utenlandske filmer tilbyr synstolkning på norsk, er det kun et par norskproduserte filmer som har det samme tilbudet, sier Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Det var i forrige uke at ny filmmelding ble levert fra familie- og kulturkomiteen til Stortinget. Denne skal opp til vurdering i Stortinget 1. desember. Der står det at alle norske filmer skal synstolkes fra og med 2016.
– Vi i Blindeforbundet har fokusert mye på dette og tatt det opp med den politiske ledelsen i en årrekke. Når filmmeldingen nå blir vedtatt i Stortinget, vil det ikke bli innvilget støtte før i 2017, og vi må nok minst vente til 2018 før vi ser en skikkelig effekt. I 2020 vil filmer med synstolkning derimot være tidoblet, og dette er en fantastisk endring fra det tilbudet vi har i dag, sier Ljøner Hagen.

Mange tenker ikke over at filmer inneholder mange visuelle elementer som er viktige for handlingen. Ifølge Ljøner Hagen vil synstolkningen hjelpe blinde og svaksynte med å få en mer helhetlig forståelse av filmen.

– Synstolking er et lydspor med beskrivelse av levende bilder som supplerer filmens talesekvenser, slik at blinde og svaksynte kan få bedre utbytte av filmens handling. Det er gledelig at myndighetene ser at synstolking er et viktig tiltak for å gjøre filmer tilgjengelig også for oss som er blinde og svaksynte, avslutter Ljøner Hagen.

Fakta:
I innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen om en framtidsrettet filmpolitikk, heter det at: «Komiteen slutter seg til målet om at tilskuddssystemet bør bidra til at norsk film i størst mulig grad er tilgjengelig for alle. Tilgang til norsk film er med på å oppfylle det enkelte menneskets behov for identitet og tilhørighet. Komiteen mener at alle grupper i samfunnet bør få like muligheter til gode kunst- og kulturopplevelser. Komiteen mener synstolking er et viktig tiltak for å gjøre filmer tilgjengelig også for blinde og svaksynte. Komiteen merker seg at regjeringen foreslår at det innføres et krav om synstolking av filmer i forskriften om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Komiteen slutter seg til dette.»

Hentet fra https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=8747996