Kjenner sitt ufødte barn via 3D-teknologi

  • Posted on: 2 December 2015
  • By: Thomas Haugen

.
Tatiana Guerra mistet synet da hun var 17 år gammel. En reklamekampanje fra Huggies Brasil viser henne i det hun tar ultralyd i 20. uke av svangerskapet.
Med en 3D-printer blir ultralydbildet gjort om til en modell av barnets ans

«Rørende»
– Det er fantastisk å se denne rørende filmen. Jeg syns det er aldeles fascinerende at noen ved hjelp av 3D kan få fram konturene av barnets ansikt og lage slike modeller. Det var jo en revolusjon da både ultralyd og spesielt 3D ultralyd kom, og vi får muligheten til å se det lille barnet inni mammas mage. Med 3D-filming kan vi se alle bevegelser og detaljer, og foreldrene kan få med seg filmen hjem, sier Liv-Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd, som selv er utdannet jordmor.
Thoresen tror de nye virkemidlene kan bidra til at foreldre, og da spesielt fedre, som ikke kjenner endringene i kroppen slik moren gjør, kan få et nærere forhold til barnet de venter på.
– Det er jo slik at det vi ser får vi et mer personlig forhold til, sier hun.

Personifisering
– Har du tro på at slike modeller kan bidra til å redusere aborttallene?
– Jeg har tro på at all form for synliggjøring av barnet i mors mage gjør noe med vårt forhold til det ufødte barnet. En slik personifisering skaper en fascinasjon av barnet og livet før fødselen, i tillegg til at det gir oss
viktig kunnskap.
Thoresen tror at dette på sikt vil gjøre noe med forholdet til, og synet på barnet. Hun tror også det vil påvirke måten et samfunn forholder seg til barnet som eget individ.
– I England vurderte de for noen år siden å endre abortgrensen på bakgrunn av ultralydbilder i 3D som viste hvor fullt utviklet disse små barna er. Det ble ingen lovendring da, men diskusjonen gikk på at det ikke kunne være greit å ta så sene aborter når man ser hvor «ferdige» disse barna var.

Saken og link til video finner du her http://www.dagen.no/Nyheter/teknologi/Her-%C2%ABser%C2%BB-blinde-Tatiana...

Tags: