Fremtiden har innhentet Beitostølen Helsesportsenter og tilbudet til synshemmede.

  • Posted on: 2 September 2015
  • By: Thomas Haugen

Blinde føler seg utestengt

FRUSTRERT:Anita Mariel Edvardsen er blind og har fått fem behandlingsopplegg på Beitostølen. Nå kan det være slutt. Her fra en skitur i 2012.

– Jeg synes dette er å vanære Erling Stordahls navn. Jeg trur ikke han ville godtatt dette. Det sier Anita Mariel Edvardsen som har vært på fem behandlingsopphold på Beitostølen. Nå kan det være slutt for den blinde 38 åriingen fra Etterstad i Oslo. Hun oppfyller ikke lenger kravene som skal til for å få behandling.

- Andre kan gå på ski når de vil eller svømme når de vil. Det kan ikke vi på samme måten. Dette er det eneste stedet for oss synshemmede i Norge som gir oss slike muligheter, sier Edvardsen.

Ny avtale med Helse Sør-Øst

Etter at Helsesportsenteret 1, januar i år inngikk en ny avtale med Helse Sør-Øst har det blitt mye vanskligere for blinde og svaksynte over 30 år å få plass. De blir nå henvist til behandling i sin hjemkommune. Tidligere ble alle, uansett diagnose, behandlet ved senteret, men nå er behandlingen for de over 30 år begrenset til de som har nervesjukdommer.

Frykter for behandlingstilbud

SKJØNNER PROBLEMET: Direktør ved Beitostølen Helsesportsenter Astrid Nyquist skjønner at mange tidligere pasienter er frustrerte over at tilbudet blir borte.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Direktør ved Helsesportsenteret, Astrid Nyquist, forstår frustrasjonen til Edvardsen.

- Om vi kunne ønske oss noe for framtida både vegne av brukerne og senteret, er det at vi blir gitt mulighet til igjen å gi et diagnoseuavhengig behandlingstilbud, sier Nyquist.

Nå er det Helse Sør-Øst som avgjør hvem som får behandlingsplass. Helsesportsenteret får kun vurdere søknader som kommer direkte fra en spesialist. Derfor har senteret aldri vurdert Edvardsen sin søknad.

- Uakseptabel

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet mener det er helt uakseptabelt at blinde og svaksynte nå mister eller får redusert muligheten til et tilbud som er ganske unikt for denne gruppen her i landet. Dette stiller vi oss uforstående til, sier han.

Assisterende fagdirektør i Helse Sør-Øst, Elisabeth Arntsen sier at de som ikke får en behandlingsplass på Beitostølen skal få et tilbud i hjemkommunen. Dette er endel av Samhandlingsreformen.

- Ikke tilstrekkelig

Anita Mariel Edvardsen opplever at tilbudet hun får i hjemkommunen ikke er tilstrekkelig og hun mener oppholdene på Beitostølen har hatt stor effekt på hennes helse.

Erling Stordahl, som selv var blind, ønsket at helsesportsenteret skulle gi et behandlingstilbud til alle, uansett diagnose.

Hentet fra http://www.nrk.no/ho/foler-seg-utestengt-pa-beitostolen-1.12529586