Universell utforming av kontorutstyr.

  • Posted on: 2 September 2015
  • By: Thomas Haugen

Konica Minoltas universelle design på multifunksjonsmaskiner sørger for at alle på kontoret kan ta i bruk produktene våre, uavhengig av mobilitetshemninger og syn- og hørselsproblemer. Multifunksjonsmaskiner fra Konica Minolta er designet for ditt kontor og alle som jobber der.

Med universell design mener Konica Minolta at produktene er tilgjengelige for og kan brukes av alle. Brukerne skal være komfortable med å bruke Konica Minoltas produkter uavhengig av alder, kjønn, størrelse og spesielle behov. I praksis betyr dette at produktene våre er tilgjengelige, enkle å betjene og logisk oppbygd.

- Når Konica Minolta utvikler en multifunksjonsmaskin, sørger vi for at alle som jobber ved et kontor, faktisk er i stand til å bruke den. Derfor undersøker vi enhetens utforming med tanke på anvendelighet, tilgjengelighet, håndtering og stil. Dette setter oss i stand til å utvikle mekanismer som sikrer at alle kan bruke en bizhub multifunksjonsmaskin, samt unngå forvirring og feil under bruk, gjøre det lettere å få tak i dokumenter, redusere slitasje og forenkle vedlikeholdet. Sist, men ikke minst er vi nøye med hvilke materialer vi benytter i maskinenes komponenter for å skape et så miljøvennlig produkt som mulig, forteller produktsjef Henning Trønnes.

Tilgjengelighet i praksis

Ikke alle er like mobile. Derfor er bizhub-enhetene utstyrt med store berøringsskjermer og et lett tilgjengelig vippepanel, slik at høyden (eller mangelen på høyde) aldri blir noe problem. Heller ikke håndteringen er noe problem takket være de store gummierte håndtakene, og fordi papirskuffene er tilgjengelige fra forsiden. Brukere med alvorlige mobilitetsproblemer kan bruke gratis-appen bizhub Remote Access for å betjene skjermen via en smarttelefon eller et nettbrett fra Apple eller Android.

Synlighet der det betyr noe

En rekke ulike funksjoner er spesielt utviklet for å gjøre livet lettere for svaksynte. De lyssterke oransje og blå lysdiodene på maskinenes kontrollpanel er lett synlige, og bokstaver, tall og feilmeldinger på skjermen kan forstørres for å bli mer leselige. Appen Voice Guidance forklarer kontrollskjermen, funksjonstastene og grunnleggende operasjoner, slik at man ikke er avhengig av å lese menyene på berøringsskjermen. Dette er bare noen av de nyttige funksjonene som sikrer at synligheten aldri blir et problem.

Multifunksjonsmaskiner fra Konica Minolta er designet for ditt kontor og alle som jobber der.

Konica Minolta har forpliktet seg til å overholde standarden EN 301 549 med del 508 og lanserer stadig nyvinninger innen miljøvern og samfunnsansvar.

Hentet fra http://www.mynewsdesk.com/no/konica-minolta-business-solution-norway/pre...