Mange blinde og svaksynte mobbes på skolen

  • Posted on: 26 May 2015
  • By: Thomas Haugen

Skolemiljø 40 prosent av blinde og svaksynte opplever å bli mobbet på skolen. I over halvparten av tilfellene er det alvorlig
mobbing.

Foreldrene mener at mobbingen skjer som følge av synshemningen, viser en undersøkelse
gjennomført av Ipsos MMI for Blindeforbundet. Foreldre til 81 barn som er blinde eller svaksynte
har svart på undersøkelsen.
Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Blindeforbundet har vært med på å utarbeide spørsmålene i undersøkelsen.
- Dette er forferdelig høye mobbe- tall. Foreldrene til 81 barn har svart, så om det er feilmarginer den ene eller
andre veien, kan vi ikke være helt sikre på. Uansett er det altfor mange som blir mobbet, sier Fuglerud.

Lager veileder til lærerne
75 prosent av foreldrene tror at mobbingen hadde direkte sammenheng med barnets synshemning.
- Jeg har jo personlig hørt om episoder der ting flyttes og at den blinde blir ledet på feil vei. Funksjonshemningen gjør deg ofte usikker. Det å bli
mobbet på grunn av den, gjør det ikke noe bedre.
20 personer, eller 63 prosent, av dem som ble utsatt for mobbing, betegnet mobbingen som alvorlig og ni foreldre rapporterte at skolen ikke gjorde noe med problemet.
Knapt halvparten av dem som følte seg mobbet, rapporterte at mobbingen varte ett år eller mer.
- Lærerne er pliktig til å gjøre noe med dette. Det er viktig å ha personer som kan støtte skoler som ikke klarer å hanskes med mobbing av synshem-
mede på egen hånd, sier Fuglerud.
Blindeforbundet sammen med Utdanningsdirektoratet holder på å utarbeide en veileder til lærere som trenger råd og tips om hvordan de skal håndtere mobbing av synshemmede.
- Vi hadde grunn til å tro at synshemmede
var mye mer utsatte enn andre for mobbing. Det bekreftet denne undersøkelsen. Barn med andre typer funksjonshemninger er muligens også utsatte, sier Fuglerud.

Utenfor fellesskapet
Leder av Handikappede Barns Foreldreforening har ikke spesifikke mobbetall fra sine medlemmer, men vet at mange føler seg satt utenfor fellesskapet.
- 40 prosent er et veldig høyt tall. At så mange med synshemming føler seg mobbet, er alvorlig og bekymringsfullt. Vi
har ikke tall på mobbing, men vet at mange føler at de ikke passer inn, sier Hanne
Fjerdingby Olsen.
Handikappede Barns Foreldreforening har satt søkelyset på at barn i foreningen skal få tilpasset opplegg på sin nærskole og ikke havne i spesialgrupper eller spesialklasser.
- Det er fullt mulig å få til en god nærskole for de aller fleste. Holdningen hos skoleeier, rektor og nedover i systemet spiller inn på om det lar
seg gjøre. Totalbildet skaper holdningene. Det vi vet, er at segregeringen oftest
tar til på skolen og er stigende dess eldre barnet blir, sier Olsen.
- Hva sier dine medlemmer om barnehagen?
- Langt de fleste sier at de opplever barnehagen som god.

Hentet fra © Utdanning

Tags: