(Unødvendig) trøbbel for førerhundbrukere

  • Posted on: 5 May 2015
  • By: Thomas Haugen

Førerhunder er slettes ikke velkommen hos alle.
Men hos Rema-kjøpmann Daniel Nystedt Hansen i Oslo sentrum er det annerledes.
HANDEL

Ifølge Norges Blindeforbund
opplever over halvparten av de rundt 350 brukerne av førerhunder i Norge problemer
knyttet til helt hverdagslige gjøremål.
Å handle i butikker, nyte et restaurantbesøk, gjennomføre en økt på treningsstudio
eller ta drosje, er ikke like enkelt som for de fleste.
- For mange er det nedverdigende å oppsøke disse arenaene. Det er ofte forbundet
med sure bemerkninger fra andre kunder. Enkelte steder blir man også nektet adgang
av butikkpersonalet, røper seksjonssjef Sverre Fuglerud i Norges
Blindeforbund.

Kunden i fokus
Rema 1000-kjøpmann Daniel Nystedt Hansen i Sporveisgaten i Oslo sentrum
driver butikken med et litt annet utgangspunkt enn mange av sine kolleger i dagligvarebransjen.
Han og de ansatte har bestemt at de skal være oppmerksomme på alle kunder.
Absolutt alle.
-Her har det aldri vært diskusjon om førerhunden skal være med
inn. Det er selvsagt, sier Daniel.
Butikkpersonalets bevisste holdning smitter over på kundene. Førerhundene er med
som et nødvendig sett med øyne for den som selv ikke ser så godt. Det er tydelig
merket allerede ved inngangen.
-Vi forsøker å tilby assistanse gjennom butikken for
blinde og svaksynte.
I tillegg er det viktig at vi synliggjør at førerhunden har sin
naturlige plass, slik at vi unngår eventuelle konfrontasjoner. I butikklokalet prøver
vi å unngå hindringer og å bytte for ofte plass på produktene, fortsetter Nystedt
Hansen.

Lov og rett
Svaksynte og blinde har loven på sin side. De har rett til å ha med førerhunden.
Uansett.
- Likevel opplever vi at mange nektes adgang, at det blir ubehagelige diskusjoner og skapes ukoselige situasjoner,
sier Sverre Fuglerud.
Han tror på de gode eksemplenes makt - slik som hos Daniel i Rema.
Hvert år flytter 40-45 førerhunder hjem til mennesker som får en følgesvenn og en
usedvanlig god hjelper. Det skjer etter mellom seks og åtte måneder med intens trening
av valper som har de rette egenskapene.

- Førerhund-brukere må selvsagt også ta
hensyn til sine omgivelser.
På eksempelvis en regnfull dag bør man ikke ta med hunden inn. Er den våt og sølete,
må den tørkes.
Generelt er førerhunden særs godt trent, og lar seg ikke forstyrre av godt luktende
varer i butikken eller mange mennesker, sier Ann Sofi Evensen, førerhund-koordinator
i Norges Blindeforbunds Førerhundskole.

Mattilsynet har ingen innvendinger mot at førerhunder eller andre nyttehunder er med inn i dagligvareforretninger.
Det er næringsmiddelhygieneforskriften som regulerer hva som er lov og ikke når det gjelder tilgang til butikker som selger
mat, serveringsteder og produksjonssteder for mat.
Hunder, katter eller andre dyr har i utgangspunktet ikke adgang
til områder der det produseres eller omsettes mat.

Nekter ikke førerhunder

Unntak er fører- og nyttehunder.
- Blinde og svaksynte kan ha med seg en førerhund inn i en dagligvareforretning og bevege seg der de andre
kundene også kan oppholde seg, sier seksjonsleder Nina Krefting Aas i
Mattilsynet til Dagligvarehandelen.
Siden andre kunder ikke har lov å gå bak ferskvaredisken eller i andre områder hvor
mat tilberedes i en butikk, kan heller ikke de førereller nytthund bevege seg der.
Hunder som ikke har en funksjon for blinde, svaksynte
eller bevegelseshemmede, har ikke tilgang til dagligvareforretninger og må vente på utsiden.

Kan klage til ombud
- Om man blir nektet adgang til en butikk, hvor kan man henvende
seg?
- Mattilsynet er ikke rett instans, men Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier Krefting Aas.

Hos Meny ønsker de alle med førerhund velkommen.
Vi tillater ikke vanlige hunder, men gjør selvfølgelig et unntak for førerhunder.
Våre folk legger også til rette for at blinde og andre som har spesielle behov skal få en best mulig handleopplevelse og få den
hjelpen de trenger i butikkene våre, sier pressekontakt Eli Strand.

Hentet fra © Dagligvarehandelen 5 mai 2015

Tags: