Universell utforming kan gi bedre ferie og fritid for alle

  • Posted on: 23 April 2015
  • By: Thomas Haugen

– Vi tenker ofte på de som bruker rullestol, er døve eller blinde, men det er et
langt større marked som får bedre opplevelser med vektlegging av universell utforming.
I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 80
millioner i Europa har en funksjonsnedsettelse og 127 millioner vil få bedre opplevelser
med universell utforming, skriver Torhild Jørgensen Solbakken i Norsk Turistutvikling
AS.
Veilederne
Nye veiledere i universell utforming til reiselivs- og opplevelsesbedrifter
Det er utviklet veiledere tilpasset overnattings- og serveringsbedrifter som gir
nyttig og praktisk kunnskap om universell utforming i
* Bygninger
* Uteområder
* Drift og kompetanse til ansatte
* Informasjon
* Markedsføring av tilgjengelighet
Det er også en generell veileder tilpasset alle som ønsker mer kunnskap om temaet.
Veilederne er utviklet av Norsk Turistutvikling med delfinansiering fra Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet. Du finner veilederne på
www.spiria.no
som er en kurs- og veiledningsportal for reiselivet. Veilederne selges til reduserte
priser på grunn av offentlig støtte.
Bygger på erfaring fra reiselivet
Norsk Turistutvikling har mye kompetanse og stor erfaring fra arbeid med universell
utforming i reiselivet de siste 4 årene, som vi vil gi videre til reiselivs- og opplevelsesbedrifter
i hele landet.
«Norsk Turistutvikling har kartlagt og veiledet ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter,
på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Alle kartlagte bedrifter har fått
tilstands- og tiltaksrapport for å vektlegge universell utforming i videreutvikling
i bedriften. Svært mange tiltak koster lite, men betyr mye for mange! Her får du
kunnskap, praktisk veiledning, råd og tips»
, heter det i en pressemelding.
Tilgjengelig reiseliv i andre land
Tilgjengelige reiseliv vektlegges i langt større grad blant annet andre europeiske
land og i USA – både når det gjelder produktutvikling og i markedsføring.
– For at Norge skal hevde seg i konkurransen både på det norske og internasjonale
markedet, må reiselivet sette i verk tiltak som gir flere tilgjengelige reiselivsmål,
og markedsføres tilgjengelighet på en ensartet måte ut fra en standard, som gir tillit
i markedet. Den enkelte må få tilstrekkelig informasjon til å velge destinasjon,
overnattingssted, serveringssted og aktivitets- og opplevelsesbedrifter som kan gi
den enkelte og reisefølget gode opplevelser, melder Torhild Jørgensen Solbakken på
Lillehammer.
Du kan lese mer på Norsk Turistutviklings hjemmeside
Ntu.as.no

Hentet fra http://horecanytt.no/Nyheter/Siste-nytt/April-2015/Kan-reiselivet-gi-bed...