Kloke ord om et samfunn der alle kan være med

  • Posted on: 23 April 2015
  • By: Thomas Haugen

ARNULF ØVERLAND sa det så treffende: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv.
DISKRIMINERING KAN se ut til være et problem bare når det går ut over større grupper,
det er iallfall da det får oppmerksomhet i media! Men diskriminering av enkeltpersoner
foregår kontinuerlig; bevegelseshemmede er utestengt fra forsamlingslokaler og forretninger,
blinde og svaksynte
snubler i alle slags hindringer og hørselshemmede mister poenget når de beste historiene
blir fortalt.
DET ER ingen løsning at en rullestolbruker må tråkle seg inn i bakgården, forbi søppelkassene
og opp ei kronglete lasterampe. Heller ikke at et par kraftkarer hogger tak i rullestolen
og nærmest kaster den opp et par trappetrinn. En
blind eller svaksynt
kan selvfølgelig lære seg forskjellige framkomstruter så sant disse holdes ryddet
for hindringer, og kan da klare seg på egne bein. Og de færreste hørselshemmede oppfatter
budskapet bedre når noen skriker til dem.
ARBEIDERPARTIET ØNSKER
at alle skal gis samme muligheter til deltagelse i samfunnet; «Alle skal med». Jevnaker
Arbeiderparti har derfor som mål at intensjonene i «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven»
følges av all offentlig og privat virksomhet som er rettet mot allmenheten innenfor
kommunens grenser. Terskelen for å gi dispensasjon fra plikten til å tilrettelegge
for universell utforming skal være høy.
Hentet fra © Hadeland 23 april 2015