Om bokprosjektet "På innsiden av et litt annerledes liv"

Med utgangspunkt i mitt eget synstap har jeg skrevet en bok om livsmestring. Jeg har kombinert min personlige og faglige erfaring for å sette ord på reisen fra seende til blind, mestringsteknikker og annerledesheten som kan oppstå i en hverdag uten normalt syn.

I oktober 2015 inngikk jeg en avtale med Forlagshuset i Vestfold om utgivelse av boken. Les mer om forlagshuset her http://forlagshusetivestfold.no/
Det blir forlaget Forglemmegei som utgir boken og den vil trolig være på makredet våren 2016. Se mer om forlage her
http://forglemmegeiforlag.no/
14 oktober 2015 omtalte forlaget meg og boken for første gang. Kikk her http://forlagshusetivestfold.no/wordpress/forglemmegei-forlag-gir-ut-ste...

Boken har sin egen side på Facebook der du kan lese små utdrag fra manuset og følge prosessen frem mot bokutgivelse. Siden finner du her https://www.facebook.com/På-innsiden-av-et-litt-annerledes-liv-1752515041641363/?ref=bookmarks

I det følgende kan du lese en kort oppsummering av manuset.

Kort om boken
Da jeg var 10 år begynte jeg å merke at jeg ikke lenger kunne gjøre alt det mine kamerater kunne. Jeg snublet mer. Løp saktere og brukte lenger tid på finne ting jeg hadde mistet.
Snaut 30 år senere er jeg blind. Reisen som tok meg fra normalt seende og til hverdagen som blind har inneholdt mange reaksjoner og situasjoner som i større og mindre grad gjorde at jeg følte meg annerledes i forhold til samfunnet jeg lever i.
I denne boken har jeg kombinert mine personlige erfaringer, faglige kompetanse og samtaler med andre blinde og svaksynte for å sette ord på den annerledesheten som kan oppstå når et alvorlig synstap blir en del av livet.
Boken gir et innblikk i det som på noen områder er et litt annerledes liv. Ved å flette sammen refleksjoner, historier og situasjonsbeskrivelser tar jeg leseren med på en svært åpen og ærlig reise gjennom hvordan jeg håndterte, og håndterer, livet uten syn. Reisen går via følelsesmessige reaksjoner og adferdsendringer, til utfordringer og opplevelser knyttet til det å starte med hvit stokk og førerhund. Gjennom flere deler i boken deler jeg videre mine tanker og erfaringer forbundet med arbeidsliv, farsrollen og annerledesheten som kan dukke opp som synshemmet ektefelle og kjæreste.

Delene i boken veksler mellom overodnede tanker om hvordan jeg som blind skiller meg ut på noen områder i samfunnet og detaljerte fortellinger om blant annet hvordan det oppleves å ferdes rundt i Oslo sentrum uten syn.
Boken setter ord på mye av det som kan være vanskelig, men samtidig viser den også mulighetene som ligger der for å oppleve mestring og livskvalitet.
De ulike delene i boken har i all hovedsak meg som eksempel, men situasjonene, reaksjonene og utfordringene vil kunne ha relevans for veldig mange andre med redusert syn. Boken har som intensjon at den skal bidra til at de som berøres av et synstap lettere kan forstå sin egen adferd, og at de som påvirkes kan snakke med andre om hvordan de selv opplever sit liv der synstapet er blitt en del av hverdagen.

Kort om meg
På papiret er jeg en gjennomsnittlig familiefar. Jeg er 37 år gammel, gift, og vi har to små barn.
Av utdanning er jeg sosionom med videreutdanning i helsepedagokisk veiledning. Min yrkeskariere består av 10 år tilknyttet Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling, og jeg er nå ansatt som rådgiver i Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander.
På fritiden er jeg lokalpolitisk aktiv og blogger på mitt eget nettsted www.synstap.no.
Mine markører er gjennomsnittlige, men det som skiller meg og mitt liv ut fra andre er at jeg nå er blind.

Kort om bokens målgruppe
Målgruppen for denne boken anser jeg å være svært allsidig. Tematikken vil være relevant for alle som opplever et alvorlig synstap, enten ved fødsel, over natten eller gradvis gjennom flere år.
Problemstillingene som boken reflekterer rundt har stor verdi for de som står nær oss som mister synet. Alle våre reaksjoner, veivalg og tidvise annerledeshet vil også påvirke dem.
Innblikkene denne boken gir vil også kunne ha verdi for ulike yrkesgrupper som jobber med blinde og svaksynte. Enten det er lærere, helsepersonell, ansatte i NAV eller de med synsfaglig kompetanse.
Blindhet er etter demens det folk flest frykter at skal ramme dem. Dermed mener jeg områdene denne boken tar for seg også vil kunne være svært interessant for mennesker med normalt syn og som ikke har noen form for tilknytning til mennesker med redusert syn.
Kanskje vil mine ord svare på deler av spørsmålet om hvordan det er å leve uten syn?