Et forbilde blant sykehus?

  • Posted on: 20 April 2015
  • By: Thomas Haugen

● 14 DAGER TIL ÅPNING
Følger du fargeanvisningene skal du slippe å gå deg vill i det nye Kalnessykehuset.
4. mai - om nøyaktig to uker - ankommer de første pasientene.
Da blir de første inneliggende pasientene i psykisk helsevern flyttet fra Veum til
Kalnes.
Klokken 08.00 samme dag skal også de første pasientene få behandling på de forskjellige
poliklinikkene.
1.200 ansatte får Veum som arbeidsplass fra begynnelsen av mai. 2.500 følger etter
når resten av sykehuset åpner i november.
Kalnesveien 300
Det er nøye planlagt hvordan pasientene skal finne lettest mulig fram på sykehuset,
som blir på hele 85.000 kvadratmeter. Fra den ene enden til den andre er bygningen
400 meter lang.
Riktignok er det bare 30.000 kvadratmeter som åpner nå i første omgang.
- Vi er opptatt av å fortelle våre pasienter og besøkende at de fortsatt befinner
seg på en stor byggeplass. Under halvparten av sykehuset åpner nå i første omgang,
sier prosjektleder Thea Ekren Koren i prosjektet for organisasjonsutvkling.
Kalnesveien 300 blir den nye adressen for Sarpsborgsykehuset.
- Skriver man inn denne adressen på GPS-en, kommer man til hovedinngangen, forsikrer
Ekren Koren.
Stopper rett utenfor
Pasienter, pårørende og andre besøkende får tilgang på parkeringsplassene nærmest
hovedinngangen. Som ved sykehuset i Fredrikstad i dag, må man betale for å stå her.
Kommer du med buss, stopper den på platået ved avkjøringen til E6. Da kan du enten
ta heisen eller trappene ned på sykehusområdet og gå de få metrene bort til hovedinngangen.
Lokalbussene stopper rett utenfor inngangen. Det samme kan taxiene gjøre.
De aller fleste som skal til sykehuset - hvis du da ikke er akutt syk - kommer inn
hovedinngangen. Allerede på utsiden starter skilting og veiledning.
Innendørs møtes du av en ekspedisjon og en stor tavle som forteller hvor de ulike
fagområdene er plassert.
Du kan enten henvende deg i denne skranken med spørsmål, eller du kan sjekke deg
inn på en selvbetjent automat.
- Her skal pasientene skrive inn hvem de er, og vil få beskjed hvor de skal gå for
behandling, forklarer Ekren Koren.
Deler inn i farger
Sykehuset består av fire bygg: Servicebygget, sengebygget, psykisk helsevern og behandlingsbygget.
Sykehuset er delt inn i seks fargesoner. Disse er: Lilla grå, oransje, grønn, blå
og gul.
Disse fargene skal lede både medarbeidere og besøkende rundt i sykehusbygget, inn
til riktig fagområde og behandlingssted.
Og det er denne fargeinndelingen som skal gjøre det enklest mulig for besøkende og
pasienter å finne fram dit de skal.
Opphøyde bokstaver
- Vi kommer til å bruke disse fargene flittig. Allerede når folk mottar timeinnkalling
i posten, skal den aktuelle fargesonen oppgis. For eksempel vil pasienter som skal
til dialyse få beskjed at de skal henvende seg i første etasje i oransje sone. Hver
farge brukes i et begrenset område, og går oppover i samtlige fire etasjer. De nevnte
fargene vil man finne igjen i alle sonene, blant annet i heisområdene, forteller
Ekren Koren.
Fargesymbolene er naturligvis også utstyrt med tekst, slik at ikke de fargeblinde
skal gå seg vill.
- Flere brukerorganisjoner har vært med på å designe sykehuset. Vi har fått mange
gode innspill til hvordan ting kan gjøres, opplyser Ekren Koren.
Svaksynte er hensyntatt med blant annet blindeskrift
på mange skilt og opphøyde bokstaver, som kan «leses» med hendene. Hvite søyler
er påført sorte ringer, slik at de blir lettere å se. Skrankeområdene er tilrettelagt
for rullestolbrukere.
All informasjon til pasientene er skrevet på svarte tavler med hvit tekst.
Mange pasientverter vil også være i sving fra dag en. De vil hjelpe alle med å finne
fram dit de skal.
4.400 rom
Sykehuset består av 4.4o0 rom. Alle har et unikt nummer.
- Ja, sykehuset er stort. Men for pasientene skal det være lett å finne fram. Vi
skal dessuten ha en effektiv logistikk, som igjen gjør at pasientene får raskere
behandling, påpeker utviklingsdirektør Helge Stene-Johansen.
Dørene er også tydelig merket. Er dørene svarte betyr det at de leder inn til behandlingsrom.
Hvite dører betyr at de er kun for ansatte. Alle pasientrom har tredører.
Kantina, eller kafeen som de har valgt å kalle den, har allerede åpnet.
Den skal betjene både ansatte og besøkende. De ansatte får et eget skjermet område
hvor de kan innta sin mat.
Resepsjonsområdet skal også bestå av en kiosk, som skal drives av en ekstern aktør,
et helsetorg, hvor man kan få mye nyttig helseinformasjon og en stor ventesone.
"Brukerorganisasjoner har vært med og designet sykehuset. Vi har fått mange gode
innspill"
THEA EKREN KOREN prosjektleder
FØRSTE FLYTTEDEL
■ Disse flytter inn i Kalnessykehuset 4. mai:
■ Hele psykisk helsevern - den delen som til nå har vært på Veum - flytter i løpet
av mai.
■ Disse polikliniske tilbudene flytter også: Deler av nevrologisk poliklinikk, mesteparten
av øre-, nese- og halspoliklinikken, deler av bildediagnostisk senter og dialysebehandlingen.
■ Resten av sykehuset åpner i november.
Bildetekst:
- FARGER: Her er vi altså i grå sone. Fargen går igjen på glassdørene blant annet.
- DØRER: Svart dør betyr at det er et behandlingsrom, tredør viser at det er et
pasientrom.
- SPARKESYKKEL: De ansatte skal ta seg fram på sparkesykkel i det store sykehuset.
Her ser vi Stine L. Johannessen og Mona Nyberg.
- INNGANGEN: Helge Stene-Johansen ønsker pasientene velkommen til sykehuset.
- PASIENTROM: Slik ser et pasientrom ut på psykatrisk avdeling.
- VENTEROM: Dette er et venterom til poliklinikkene.
- FARGEANVISNING: Går du i denne retningene finner du fram til sonene som er oransje,
grå eller lilla.
- I RESEPSJONEN: Slik ser hovedresepsjonen ut. Til høyre er hovedskranken, hvor
pasienter som har time for eksempel han henvende seg. I dette området er det også
kafeteria, kiosk og et helsetorg. Nå er også det meste av interiøret på plass.
Hentet fra © Sarpsborg Arbeiderblad