transportordning og selvstendighet

  • Posted on: 10 March 2015
  • By: Thomas Haugen

Karsten Aak
Han vil bare være en god far. Derfor skrev han et rørende brev til statsministeren
og finansministeren.
RAUMA: Med en sterkt personlig og åpent melding til statsministeren og finansministeren,
håper Karsten Aak på en framtid der han kan være like mye verd som alle funksjonsfriske.
Som alle de andre. - Jeg vil være som alle andre. Jeg vil bidra som alle andre. Det
vil være bra for samfunnsøkonomien, sier Karsten Aak. En
svaksynt
seer med sterkt samfunnsengasjement gjennom flere tiår.
I et sterkt personlig innlegg på sin facebookvegg skriver Karsten Aak følgende til
regjeringstoppene:
Min bønn. «En bønn til regjeringa, som i dager samlet til budsjettkonferanse i Hurdal.
La meg få lov til å være i jobb, la meg få lov til fortsatt å bidra til frivillighet,
la meg fortsatt få lov til å besøke familie og venner, la meg fortsatt få kunne være
en god pappa, la meg fortsatt kunne bidra i samfunnet som alle andre. Etter over
30 års kamp for en nasjonal transportordning for funksjonshemmete med særlige behov
begynner tålmodigheten å tære på. Tilrettelegging gir og skaper muligheter. Erna
og Siv, jeg vil ikke være annerledes. jeg vil ha samme muligheter som dere. Lykke
til med statsbudsjettet» Lik transport. Blant annet har han være midt i kampen for
like vilkår for transport for funksjonshemmete uansett hvor man bor i landet. Han
vil fjerne de regionale forskjellene i tilbudet om TT-kort.
TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sjukdom,
ikke kan bruke kollektivtransport. Andres hjelp. - Gjennom hele livet har jeg måtte
spørre andre om hjelp til transport. Sjøl om folk svarer ja, så er det utrolig vanskelig
å spørre. Jeg har lyst til å være som alle andre, sier Aak, som sendte sitt innspill
i forkant av regjeringsnes budsjettkonferanse for 2016-budsjettet som startet i Hurdal
mandag morgen.
- Vi krever ikke gratis transport. Vi vil gjerne betale det samme som en bussbillett
koster. Men mange av oss kan av ulike årsaker ikke bruke bussen.
- Jeg kan ikke stå ved et busstopp og vente på bussen, fordi jeg ser ikke forskjell
på en buss, en lastebil og en trailer. Vi trenger drosjetransport for å komme oss
fra A til Å. Og vi trenger en nasjonal ordning som gir gode rettigheter og like rettigheter.
Dersom vi kan jobbe som andre, bidra i det frivillige organisasjonslivet, være med

AHentet fra i politikk og være gode foreldre så vil det være god samfunnsøkonomi, sier Karsten
Aak.
Bildetekst:
- Lang kamp for å bli sett: Karsten Aak kjemper en kamp for en god ordning med skyss
for dem som ikke kan bruke offentlige transportmidler. Nå appellerer han til regjeringa
som skal sy sammen neste års budsjett.
© Romsdals Budstikke

Tags: