Jernbaneverket med ny telefontjeneste.

  • Posted on: 9 December 2014
  • By: Thomas Haugen

Fra 06.11 vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige
persontog ved å ringe 02009.
Hva
Talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.
Tilgjengelig for alle
Jernbaneverket lanserer en telefonløsning utviklet spesielt for blinde og svaksynte,
men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til
Jernbaneverkets app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte
rutetabeller.
Dekker alle 337 stasjoner
-Med denne løsningen kan man få rutetider for alle våre 337 stasjoner bare man har
en telefon for hånden, forteller kunde- og trafikkinformasjonssjef Victor Hansen
i Jernbaneverket.
Hvordan fungerer det?
Du ringer 02009 og følger anvisningene du får. Du oppgir så navnet på stasjonen du
ønsker opplysninger om og får opplest avgangs- og ankomsttider samt hvilket spor
toget er satt opp fra.
Opplest informasjon sendes til kundens mobiltelefon som SMS. Ved å benytte mobiltelefon
med funksjonen Voiceover
, får kunden tilsendte SMS opplest.
Hensyn til dialekter
Løsningen tar også hensyn til ulike dialekter og uttale av stedsnavn.
–Vi har brukt en del ressurser på å få løsningen dialekt-sensitiv. Stasjonsnavnet
“Stjørdal” har vi for eksempel måtte lese inn i to-tre varianter, forklarer Hansen.
Blindeforbundet ønsker løsningen velkommen
Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund ønsker nyvinningen velkommen.
-Vi er glade for at Jernbaneverket nå lanserer dette. Vi tror mange vil bruke tilbudet,
og vi gleder oss til å være med å utvikle det videre, sier Fuglerud.

Hentet fra https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=5337474