Doktorgradsarbeid om IKT for alle.

  • Posted on: 9 December 2014
  • By: Thomas Haugen

Kristin Fuglerud (bildet) er den første i landet som skriver en doktorgradsavhandling
om universell utforming av IKT.
Kommende fredag disputerer hun med sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.
Blant resultatene lister forskeren opp elementer hun mener er viktige for å oppnå
god IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for alle.
- De som utvikler digitale verktøy som skal passe for alle, må lage fleksible løsninger.
Noe som ofte fører til at brukergrensesnittet får svært mange valg og funksjoner.
For eksempel kan
svaksynte
få mulighet til å endre på farger og kontraster, og dyslektikere kan velge å få
teksten lest opp høyt. Ulike funksjoner er nødvendig for å oppnå universell utforming,
men da er det samtidig viktig å redusere andre og unødvendige kilder til kompleksitet.
Det er ofte unødvendig å gjenta de samme valgene i både en sidemeny og i en toppmeny,
sier Fuglerud.
Hun foreslår fem strategier for å redusere kompleksiteten:
• Reduser antall funksjoner i brukergrensesnittet
• Bruk lagdelte grensesnitt
• Etterstreb konsistens og bruk standarder
• Tilby individuell tilpassing
• Begrens frekvensen på oppdateringer og endringer
Universell utforming inkluderende design for alle. Disse begrepene handler om å
utvikle produkter og tjenester som er tilgjengelige og enkle å bruke for flest mulig.
Fra 1. juli 2014 stiller myndighetene krav om at nye IKT-løsninger skal være universelt
utformet.
Tidligere forskning innen IKT har vist at brukermedvirkning er avgjørende for å
oppnå god brukskvalitet. Kristin Fuglerud slår fast at dette også gjelder for universell
utforming. I avhandlingen diskuterer hun ulike utfordringer med å håndtere mangfoldet
av brukere. Hun gir også råd om valg av brukermedvirkere og om valg av metoder ved
universell utforming.
Avhandlingen er basert på sju prosjekter med mer enn 150 deltakere med ulik funksjonsevne.
De ulike prosjektene har blant annet omhandlet forenkling av skjemaer for eldre,
synshemmedes
IKT-barrierer, enklere påloggingssystemer, og funksjonshemmedes erfaringer med e-valg.

Hentet fra © Lierposten