3D-bøker for svaksynte barn.

  • Posted on: 8 July 2014
  • By: Thomas Haugen

På University of Colorado i Boulder har en gruppe studenter funnet opp et interessant
barnebokkonsept for barn med nedsatt syn. Boksidene er 3d-printede i plast og rommer
enkle figurer og objekter som katter, hunder og votter – ting som barna kan kjenne
med hendene.
Studentene er med i prosjektet Tactile Picture Books Project og har tatt utgangspunkt
i boken «Goodnight room, goodnight moon. Goodnight cow jumping over the moon…» av
Margaret Wise Brown. Boken er trykket i over 40 millioner eksemplarer og er oversatt
til et dusin språk.
– Idéen med å produsere taktila bøker er ikke ny, sier Tom Yeh, dosent i datavitenskap.
Det nye er at 3d-printteknikken gjør boken mer tilgjengelig og interaktiv.
I produksjonen av boken har man gått ut fra todimensjonale bilder og deretter forstørret
og forenklet disse. Deretter har man konvertert bildene til 3d-filer som kan 3d-printes.
– Det ideelle hadde vært om en forelder kunne velge ut en bok, ta bilder av hver
side og sende bildene til en 3d-skriver, sier Yeh. Vi undersøker nå alle de spørsmålene
som ligger rundt en slik løsning før vi kan konkretisere teknikken.
Tactile Picture Books Project fikk i fjor en beskjeden finansiering av universitetet
og kunne da innlede et samarbeid med en forskole for blinde barn i Denver. Fordelen
med taktile bøker er at mange barn lærer sig å lese blindeskrift først når de er
rundt seks år.
Les mer hos BeBoulder.

Hentet fra http://agi.no/2014/07/07/3d-boker-for-svaksynte-barn/

Tags: