Kartlegging av kommunenes oppfølgning av barn og unge med syn og/eller hørselstap.

  • Posted on: 29 May 2012
  • By: Thomas Haugen

Helsedirektoratet publiserte i 2011 en rapport om kommunenes kunnskap om, og oppfølgning av, barn med synstap, hørselstap og kombinert syn og hørselstap. Jeg har sakset inn informasjon om publikasjonen og du kan laste ned rapporten via en link i bunnen av teksten.

Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
Forsiden av publikasjon: Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
Tema: Habilitering og rehabilitering
Kategori: Rapporter
Utgiver: Helsedirektoratet
Ansvarlig avdeling: Avdeling rehab og sjeldne tilstander
År: 2011
Sist revidert:
Sidenummer: 79
IS-nummer: IS-0336
Målgruppe:
Tjenesteytere, tjenestebrukere og lokale og sentrale myndigheter.
Last ned pdf
Kun elektronisk
​I hvilken grad har kommunene oversikt over barn og unge med ulike former for sansetap?
Hvordan opplever barn og unge med sansetap og deres familier sin situasjon? Hva vet
kommunene om barnas behov og ønsker og hvilke tilbud og tjenester tilbys for å møte
disse ønskene og behovene?
​På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rambøll Management Consulting gjennomført en
kartlegging i kommuner og tjenesteapparatet for å finne svar på disse og andre spørsmål.
Kartleggingen er et av 24 tiltak i Handlingsplan for habilitering av barn og unge.
Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe mer kunnskap som kan bidra til helhetlige
habiliterings- og rehabiliteringstilbud for barn og unge med sansetap, det vil si
synshemmede, hørselshemmede og personer som er både syns- og hørselshemmede.

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-situasjonen... sansetap