Hvordan vet vi om hotellet er tilgjenglig?

  • Posted on: 29 May 2012
  • By: Thomas Haugen

Sakset fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine nettsider (www.ffo.no). Saken ble publisert der 25 mai 2012.

Er hotellet tilgjengelig?
QualityMark Norway er norske hotellers nyetablerte stjernemerkeordning.
Illustrasjonsfoto: hotell.
Som en del av denne ordningen skal hotellene merkes dersom de er tilgjengelig for
bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, samt personer med astma og allergier.
FFO deltar i fagrådet til stjernemerkeordningen og deltok på det første møtet denne
uken. Der gjennomgikk vi kriterier for hva som skal til for at hoteller er tilgjengelig
for funksjonshemmede. Disse ble godkjent, og er nå en del av ordningen i form av
en notasjon.
Den norske stjernemerkeordningen håndheves av Norsk akkreditering etter oppdrag fra
Nærings- og handelsdepartementet. I ordningen gis det også notasjoner for å synliggjøre
hvilket segment hotellet er spesielt tilpasset.
Det er for tiden åtte ulike områder hotellene kan oppnå notasjon:
- Forretningshotell
- Kurs- og konferanse
- Ferie- og fritid
- Miljøfokusert
Tilgjengelig for:
- Rullestolbrukere
- Synshemmede
- Hørselshemmede
- Astma og allergikere
Rådgiver Cato Lie er FFOs representant i fagrådet til stjernemerkeordningen.
Stjernemerking er et av fire sentrale elementer når hotellgjester velger overnattingssted.
Sammen med beliggenhet, pris og anbefalinger, er stjerner med på å forme hotellgjestens
forventninger. For hotellene er det viktig å innfri disse forventningene.
På sikt er det også et mål om at de samme kriteriene for tilgjengelighet som nå er
med i stjernemerkeordningen skal anvendes i andre typer offentlige bygg.
Les mer om stjernemerkeordningen på
www.akkreditert.no
.