Samferdselsministeren lanserte reisekjeden.no

  • Posted on: 29 May 2012
  • By: Thomas Haugen

Jeg har sakset innen sak fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine nettsider www.ffo.no. Saken ble publisert 24 mai 2012.

Lanserte reisekjeden.no
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa lanserte 23. mai reisekjeden.no på Nesoddbåten.
Nettstedet er en oppskrift på hvordan de som tilbyr offentlig transport kan skape
universelt uformede løsninger som gjør reisen tilgjengelig for alle.
Reiser skal tilrettelegges for alle, og som del av Nasjonal transportplan 2010-19
har Standard Norge utarbeidet
reisekjeden.no
.
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og Trine Tveter, administrerende direktør i Standard
Norge.
Med et tastetrykk åpnet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa nettstedet reisekjeden.no.
Ved siden av henne står Trine Tveter, administrerende direktør i Standard Norge.
En reisekjede omfatter informasjon om transportalternativer og tilgjengelighet i
de ulike leddene som en reisende må forholde seg til. Dette kan være:
- IKT og informasjonsformidling.
- Reisen til og fra stasjoner og flyplasser (uteområder, veier).
- Eventuelle opphold på stasjoner og holdeplasser (infrastruktur)
- Billettering (selvbetjeningsautomater)
- Selve transportmiddelet (buss, tog, fly, båt og ferge)
For kollektivtransport består reisekjeden av mange ledd, og et brudd i kjeden innebærer
at ett eller flere ledd ikke blir tilgjengelig.
Nettstedet er finansiert av Samferdselsdepartementet og utarbeidet av Standard Norge.
FFO har deltatt i referansegruppen. På
www.reisekjeden.no
finner du informasjon om dette:
- Reiseinformasjon og billettsystemer
- Passasjerrettigheter og assistanse
- Utforming, drift og vedlikehold av veier
- Stasjoner, knutepunkt, bygg og terminaler
- Transportmidler
- Universell utforming (fagartikler)
Målgruppen for det nye nettstedet er de som er ansvarlige for offentlige anskaffelser
på transportområdet, spesielt offentlige myndigheter, leverandører og produsenter
av transportrelatert materiell. Men den er også aktuell for interesseorganisasjoner
og andre interesserte.